Circulair vervangen en samen onderhouden aanlegvoorzieningen Veerse Meer

Houten aanlegsteigers en damwandkades worden op circulaire wijze vervangen, waarbij meerdere overheden samenwerken in een onderhoudsconvenant.

Projectbeschrijving

Het Veerse Meer is na de sluiting in 1960 ingericht als recreatiegebied waarbij diverse steigers en damwandkades zijn aangebracht. Deze voorzieningen zijn versleten en worden jaarlijks stapsgewijs vervangen. Waterschap Scheldestromen voert de werkzaamheden uit namens Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en de gemeenten Middelburg, Goes, Veere en Noord-Beveland. Daarbij wordt aandacht besteed aan:

  • Materialen en circulariteit: bestaande materialen, zoals hardhouten palen, worden zoveel mogelijk hergebruikt. Daarnaast wordt er gekeken naar andere materialen, bijvoorbeeld kunststof voor een aantal damwanden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van LCA-berekeningen voor de hele levensduur.
  • Uniformiteit: de voorzieningen voor de verschillende gemeenten komen zoveel mogelijk met elkaar overeen. Zo beleeft de recreant het gebied als één geheel, hoeven de afzonderlijke overheden niet allemaal een eigen bestek te schrijven én kan er op basis van massa voordeliger worden ingekocht.
  • Samenwerking: de verschillende projectpartners hebben een convenant afgesloten voor het onderhoud en financieren dit ook samen.

Projectdetails

Regio: Veerse Meer (Zeeland)

Samenwerkingspartners: Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer, gemeente Middelburg, Goes, Veere en Noord-Beveland en Waterschap Scheldestomen

Relevant voor: gemeenten, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, havenbedrijven

Contactpersoon

Adjan Verhage

Waterschap Scheldestromen

Projectleider afdeling projecten

Uitvoering van de werkzaamheden , Waterschap Scheldestromen

Bekijk meer inspiratieprojecten