Brugdialoog: stikstof, hoe bouwen we door?

Introductie

Op donderdag 26 januari voeren we de dialoog met elkaar over stikstof. De stikstofcrisis treft de Nederlandse bouwsector door de beperkte ruimte die er is om vergunningen te verstrekken. Ook steeds veranderende regelgeving is uitermate lastig. De voortgang van projecten in de bouw en infra staan onder druk...

Wat is het probleem? Teveel stikstof, uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak, bedreigt de biodiversiteit.  Hierdoor staat het voldoen aan de Europese en Nederlandse regelgeving (Natura 2000, Habitatrichtlijn en Wet natuurbescherming) onder druk. Veel gebieden zijn overbelast, iedere geringe toename vormt daarom een uitdaging voor voortgang in de bouw.

De overheid is aan zet v.w.b beleid en regelgeving om de depositie terug te dringen en het verdwijnen van soorten uit natuurgebieden tegen te gaan. Er ontstaat onzekerheid bij bouwprojecten.

De volgende vakgenoten leiden de dialoog kort in en leggen uit hoe zij vanuit hun eigen praktijk met dit thema omgaan:

Richard Mulder, adviseur bij Koninklijke Bouwend Nederland, weet als geen ander welke uitdagingen de stikstof-problematiek voortbrengt voor ondernemers in de bouwsector en legt uit wat er zoal speelt.

Levinus van der Veekens, aannemer (directeur Gebr. Van der Veekens) vertelt ons hoe zijn bedrijf met de stikstof-onzekerheden omgaat.

Anne Koudstaal, innovatie manager bij Dura Vermeer, vertelt ons over het initiatief ‘Zero Emission’, waarmee hij bijdraagt aan het terugdringen van ongewenste uitstoot.

Vervolgens gaan we in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Om 09.00 uur vindt de plenaire terugkoppeling plaats. We zien je graag verschijnen!

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
26 januari 2023
Tijd
08.00 - 09.15 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Deskundigen/professionals die inhoudelijk betrokken zijn bij het vraagstuk van het toekomstbestendig onderhouden en beheren van civiele kunstwerken in Nederland
Contactpersoon WOW
Romana Oosterbeek
Eventmanager en communicatieadviseur

Inleiders

Richard Mulder

Koninklijke Bouwend Nederland

Adviseur

Levinus van der Veekens

Gebr. Van der Veekens

Directeur

Anne Koudstaal

Dura Vermeer

Innovatiemanager

Samenwerkingspartners