Webinar SlimCirculair: proeftuin Circulaire Wegfundatie

Op dinsdag 14 april organiseren we samen met BouwCirculair en provincie Gelderland twee webinars waarin een voorproefje op de proeftuinen Circulaire Wegfundatie en Duurzaam Asfalt wordt gegeven. Dit in verband met het verplaatsen van het live event SlimCirculair, welke oorspronkelijk op 14 april zou plaatsvinden. Rechtsboven deze pagina vind je het aanmeldformulier voor Circulaire Wegfundatie. Aanmelden voor Duurzaam Asfalt doe je op deze pagina.

Proeftuin Circulaire Wegfundatie

Om meer betongranulaat in nieuw beton toe te passen en daarmee de circulaire economie te stimuleren moet er minder beton als onderdeel van menggranulaat ingezet wordt als wegfundatie. Alternatieven voor menggranulaat en oplossingen met minder beton worden onderzocht.

Programma

  • Start webinar en welkom
  • Introductie van de Proeftuin door BouwCirculair
  • Monitoring van proeftuinen algemeen en specifiek door SKG-IKOB
  • Technische toelichting op de proeftuin door deskundige
  • Pitches van max 5 min door marktpartijen met oplossingen voor de proeftuinen
  • Vragen stellen aan de inleiders en pitchers
  • Einde webinar

Aanleiding SlimCirculair

In Nederland vinden innovaties plaats die marktrijp zijn en de potentie hebben om op grote schaal toegepast te worden. Toch komen deze vaak niet verder. Veelvoorkomende redenen daarvoor zijn de bestaande (beperkende) regelgeving en het ontbreken van de juiste kennis bij opdrachtgevers. Bijvoorbeeld de innovatie geopolymeer, dit bindmiddel reduceert de CO2 uitstoot van beton. Maar het geldt ook voor innovatieve producten voor onder andere asfaltdeklagen, constructievloeren en wegfundering. Daarom zijn er proeftuinen opgesteld waarin opdrachtgevers projecten beschikbaar stellen voor marktpartijen om hun producten in te testen. Met als doel een versnelde acceptatie en marktintroductie van de producten in Nederland te bewerkstelligen.

Waarom organiseren we dit samen?

Met het gezamenlijke initiatief SlimCirculair kunnen wegbeheerders- en uitvoerders over grenzen van organisaties heen kijken om uiteindelijk bij te dragen aan de gezamenlijke opgave (CO2-reductie en circulariteit). 

Praktische informatie

Locatie
Online, achter je pc
Evenementdatum
14 april 2020
Tijd
10.00 - 11.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Wegbeheerders en uitvoerders bij de overheid en marktpartijen die zich bezighouden met infra-innovaties