Webinar Machinerichtlijn Beweegbare bruggen

Introductie

Machineveiligheid is een essentieel onderdeel als het gaat om de veiligheid van beweegbare bruggen. Een beweegbare brug wordt als machine gezien en valt hierdoor onder Europese wetgeving van de machinerichtlijn. Deze Europese wetgeving stelt dat een risicobeoordeling en risicoanalyse dient plaats te vinden, maar treedt niet verder in detail. Hierdoor wordt op verschillende wijze gehandeld door verschillende overheden.

Waar staan we nu: een nieuwe interpretatie van de richtlijn

Om ervoor te zorgen dat elke beweegbare brug op dezelfde wijze aantoonbaar veilig is hebben verschillende overheden (o.a. Provincie Groningen, Noord- en Zuid-Holland, Gemeente Rotterdam en Amsterdam) samen met CROW het initiatief genomen om een interpretatie van de machinerichtlijn te schrijven. Achter de schermen werkt de werkgroep 'Compliance Machineveiligheid Beweegbare Bruggen' hard aan een gedegen oplossing.

Tijdens het webinar op 8 juli geeft CROW hierover een update. Het webinar is voor professionals van overheden, bedrijven en kennisinstellingen die betrokken zijn bij beweegbare bruggen. Ook volgt er in september een live symposium om de nieuwe interpretatie op bredere schaal met elkaar te delen (en te ervaren). Zie hieronder de save the date. 

Wat levert het op?

Meer uniformiteit in ons denkwijzen en handelen levert het juiste niveau van veiligheid, passend bij het object en de omgeving op maar ook kostenbesparingen en het efficiënter inzetten van capaciteit. We streven hiermee naar een manier waarbij we de veiligheid kunnen waarborgen, maar we niet over hoeven te gaan tot overmatige maatregelen die het doel voorbij streven.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
8 juli 2022
Tijd
09.00 - 10.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Professionals betrokken bij beweegbare bruggen van overheden, bedrijven en kennisinstellingen
Contactpersoon WOW
Romana Oosterbeek
Eventmanager en communicatieadviseur

Programma

  • 09.00 uur Welkom door Roel Brandt van Platform WOW 
  • 09.05 uur Opdrachtgever Paul Waart van de provincie Noord-Holland aan het woord
  • 09.20 uur Professor Ira Helsloot geeft een introductie van zijn onderzoek Proportioneel Veiligheidsbeleid Beweegbare Bruggen
  • 09.35 uur Introductie door Bob Nonnekens van CROW: toelichting op werkgroep interpretatie machinerichtlijn beweegbare bruggen
  • 09.45 uur Panelgesprek aan de hand van vragen uit de chat
  • 09.55 uur Vooruitkijken naar het symposium 16 september

Sprekers

Paul Waarts

Provincie Noord-Holland

Coördinerend strategisch assetmanager/ plv. sectormanager

Bob Nonnekens

CROW

Kenniswerker

Ira Helsloot

Radboud Universiteit Nijmegen

Hoogleraar Besturen van Veiligheid

Koen Heijndijk

Radboud Universiteit, Crisislab

Bestuurskundige (MSc) en onderzoeker

16 september: symposium

Als vervolg op 8 juli organiseren we op vrijdag 16 september het symposium Machinerichtlijn Beweegbare Bruggen 'Op naar gesmeerde toepassingen'. We ontmoeten elkaar live in Noord-Holland. Blok je deze middag alvast in je agenda?

Werkgroep CROW

Wil je de werkgroep 'Werkgroep Compliance Machineveiligheid Beweegbare Bruggen' en hun ontwikkelingen op de voet volgen? Je kunt volger worden van de werkgroep via Platform Bruggen. Ook kun je contact opnemen met het secretariaat van CROW als je professionele belangstelling hebt om aan de brede werkgroep plaats te nemen. 

Ga naar de werkgroep

Samenwerkingspartners