Open college Smart mobility: Multimodaal netwerkkader

Introductie

Op vrijdag 3 juni geeft Bertjan de Boer van IV-Infra een open college over het multimodaal netwerkkader, dat in april 2021 beschikbaar is gekomen.

Het multimodaal netwerkkader is de beleidsmatige onderlegger voor de uitvoering van verkeersmanagement. Niet alleen voor autoverkeer, maar voor alle modaliteiten (logistiek, fiets, voetgangers, openbaar vervoer en hulpdiensten). Met dit kader hebben de samenwerkende wegbeheerders op het gebied van verkeersmanagement een krachtig instrument in handen voor het regelen van een goede stedelijke en regionale bereikbaarheid. Beter zicht op het belang van de verschillende modaliteiten kan dan ook leiden tot andere keuzes over de invulling van verkeersmanagement, bijvoorbeeld met behulp van specifieke use cases voor iVRI’s.

Het netwerkkader wordt op dit moment bij diverse publiek-private samenwerkingen toegepast. 

Meer informatie over het Multimodaal netwerkkader (crow.nl)

Praktische informatie

Evenementdatum
3 juni 2022
Tijd
13:00 - 16:00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
wegbeheerders en iedereen die stappen zet of aan het zetten is met Smart Mobility

Spreker

Bertjan de Boer
Bertjan de Boer
IV-Infra
Senior adviseur Verkeer

Samenwerkingspartners