Open college Smart Mobility: Mobiliteitsvernieuwing en de rol van digitalisering

Introductie

Op vrijdag 24 juni geven Noor van de Brink (Min I&W) en Alex Smienk (Provincie Overijssel en RDT Oost Nederland) een online open college over Mobiliteitsvernieuwing en de rol van digitalisering. Mobiliteitsvernieuwing is nodig, ook om andere maatschappelijke opgaven te versterken. Denk aan de woningbouwopgave, stikstof en klimaatadaptatie.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
24 juni 2022
Tijd
13:00 - 15:00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
wegbeheerders en iedereen die stappen zet of aan het zetten is met Smart Mobility

Programma

Noor van den Brink vertelt over reeds lopende initiatieven (Digitaliseringsopgave) en hoe deze te koppelen en aan nieuwe, urgente ontwikkelingen binnen landelijke opgaven (woningbouwopgave, stikstof, klimaatadaptatie, etc.). Daar is “digitaal zicht” bij nodig. Alex gaat in op de praktische vertaling in een regio en de rol van een Regionaal Datateam (RDT). Onder meer de borging van dataleveringen bij wegbeheerders (Datatop 15).

Deelnemers aan dit open college kunnen aan het eind een koppeling leggen tussen de verschillende opgaven en de oorzaak en urgentie van mobiliteitsvernieuwing. En het belang van data en het digitale eco-systeem daarbij.

Het college vindt plaats in het kader van het opleidingsprogramma “Aan het werk met veilige, slimme en groen mobiliteit” dat we samen met de provincie Noord Holland organiseren.

Sprekers

Noor van den Brink

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Innovation Officer - Smart Mobility - Smart Cities

Alex Smienk

Provincie Overijssel

Adviseur - projectleider verkeersmanagement

Samenwerkingspartners