Online bijeenkomst met NDW over Data uit voertuigen

Op vrijdag 26 juni organiseren we samen met NDW een online bijeenkomst over Data uit voertuigen.

NDW werkt in opdracht van het LVMB met een aantal wegbeheerders aan mogelijke toepassingen van veiligheid gerelateerde voertuigdata. In het kader van Europese wetgeving (die van kracht wordt in 2021) delen de voertuigfabrikanten op dit moment de eerste versies van hun veiligheid gerelateerde data met de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Er komen geanonimiseerde locaties van sensorgebeurtenissen binnen, waaronder 'hard remmen', 'ABS actief' of 'snel ruitenwissen' en geïnterpreteerde gebeurtenistypes als 'gladde weg' of 'ongeval'. Het is aan de wegbeheerders om de ruwe voertuigdata te interpreteren en standaardiseren, zodat de data bruikbaar wordt voor het primaire proces.

Toepassingen van voertuigdata

In samenwerking met onder andere Rijkswaterstaat, de provincies Overijssel, Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Zwolle zijn de eerste concrete use cases verkend. Na een inleiding op het thema, gaan we in een virtuele ronde tafel graag met andere wegbeheerders in gesprek over onze inzichten en ervaringen met het potentieel en de toepassingen van voertuigdata. We geven praktische tips aan wegbeheerders die met deze innovatie in hun eigen organisaties aan de slag willen en betrekken je bij het testen van verschillende concrete use cases die binnenkort gaan plaatsvinden.

Programma

Daan Arnoldussen (NDW)

  • Introductie voertuigdata (technologie en ontwikkelingen)
  • Introductie betrokken partijen en (project)context
  • Vooruitblik LVMB project en testen van use-cases
  • Vooruitblik naar de toekomst (o.a. structurele integratie datastroom, structurele financiën)

Marlous Hovestad (NDW)

Marlies vertelt over de data-analyse, de datakwaliteit, mogelijkheden van use cases en samenwerking met de technische groep van de internationale Data Task Force for Road Safety (leren en verbeteren, feedback).

Paneldiscussie met de deelnemers en betrokken wegbeheerders

Deelnemers: Daan Arnoldussen (NDW), Doede de Boer (prov. Noord-Holland), Alex Smienk (prov Overijssel), Laurens Schrijnen (Rijkswaterstaat), Erik Neuteboom (gemeente Zwolle)

Je mag deze online bijeenkomst niet missen als...

  • je bijgepraat wilt worden over voertuigdata voor veiligheid, de (technische) stand van zaken, de mogelijkheden en toepassingen;
  • je jouw ideeën voor voertuigdata wilt delen of toetsen met andere wegbeheerders;
  • je vragen wilt stellen aan wegbeheerders die al ervaring hebben opgedaan met (het nadenken over) kansrijke toepassingen;
  • je zelf aan de slag wilt met een visie op voertuigdata in jouw organisatie;
  • je tips wilt krijgen hoe je de interne organisatie mee kunt krijgen om met voertuigdata aan de slag te gaan;
  • je wilt weten hoe je aangehaakt kan blijven bij deze innovatieve ontwikkelingen of als je overweegt mee te doen aan pilots met voertuigdata.

Inlezen over het onderwerp

Op de NDW website vind je meer informatie en een rapport “Data uit voertuigen” dat goed kan dienen als introductie op het onderwerp. Van harte aanbevolen!

Praktische informatie

Locatie
Online, achter je pc
Evenementdatum
26 juni 2020
Tijd
10.00 - 12.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Wegbeheerders, markt en kennisorganisaties

Sprekers

Daan Arnoldussen
Daan Arnoldussen
Nationale Databank Wegverkeergegevens
Portfolio Manager Research, Advice and Innovation
Marlous Hovestad
Marlous Hovestad
NDW