Lunchlezing Bruggen: datagedreven assetmanagement Vlaanderen en Nijmegen

Over deze lezing

We zoeken de grenzen op. Op 9 februari eindigen we de mini-reeks lunchlezingen 'een blik op datagedreven assetmanagement' met een blik van Vlaamse infrastructuurbeheerders en de gemeente Nijmegen.

De Vlaamse Waterweg, beheerder waterwegen in Vlaanderen

Net zoals in Nederland kampen de Vlaamse infrastructuurbeheerders met grote tekorten in de onderhoudsbudgetten. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen en om de onderhoudsbehoefte goed in kaart te kunnen brengen is men gestart met de implementatie van datagedreven assetmanagement. Om deze implementatie mogelijk te maken, is de beschikbaarheid van de juiste tools cruciaal. IASSET is sinds november 2020 één van deze tools. Op 9 februari geeft Bram Leus van de Vlaamse Waterweg een overzicht van het afgelegde traject, de gemaakte keuzes en de toekomstvisie. 

Gemeente Nijmegen

Kees Vos van de gemeente Nijmegen vertelt over het beheer van de data openbare ruimte binnen de gemeente. Vanzelfsprekend is de gemeente eigenaar van deze data maar daar waar de markt sterk in is moet je gebruik maken van hun expertise. De oplossing ligt onder andere in samenwerking of 'werken op regie' zoals de gemeente Nijmegen dat noemt. Op 9 februari hoor je alles over het samenspel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op dit data-thema. 

Lunchlezingen Bruggen

In de reeks lunchlezingen over bruggen krijg je innovatieve inzichten en praktijkvoorbeelden uit eerste hand van professionals uit het netwerk aangereikt. Hierbij staat de inhoud centraal: wat en hoe? We maken een vertaalslag naar jouw werk: waar begin je en welke ingrediënten heb je hiervoor nodig? Georganiseerd door Platform Bruggen en Platform WOW.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
9 februari 2022
Tijd
12.30 - 13.30 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Beheerders van infrastructurele objecten
Contactpersoon WOW
Jetske Eefting
Programmasecretaris

Sprekers

Kees Vos

Gemeente Nijmegen

Productgroepeigenaar contractmanagement

Bram Leus

De Vlaamse Waterweg

Deskundige asset management

Samenwerkingspartners