Webinar DuboCalc Fryslân en Groningen (alleen voor overheden)

Waarborg duurzaamheid in je aanbesteding

Werk jij aan de Openbare Ruimte of de grond- weg- en waterbouw (GWW)? En zoek je naar de manier om duurzaamheid te waarborgen in je aanbestedingen? Steeds meer wordt duidelijk hoe wij de markt kunnen uitdagen om zo onze projecten te verduurzamen. Inkoop en projectmanagement zijn hierin cruciaal. Tegelijkertijd is er op dit vlak altijd ruimte voor verbetering, met name op het gebied van kennis rondom de aanbestedingsinstrumenten.

Samen met de twaalf provincies en Duurzaam GWW organiseren we een reeks regionale online bijeenkomsten voor gemeenten, waarin we uitleg geven over twee belangrijke onderdelen van duurzaam inkopen:

  • de MilieuKostenIndicator (MKI)
  • de berekeningssoftware DuboCalc

Dit webinar op 28 september gaat over DuboCalc en is in de eerste plaats bedoeld voor medewerkers van gemeenten in Fryslân en Groningen. Werk je bij een andere overheidsinstantie of in een andere regio? Dan ben je ook van harte welkom om mee te doen. Kijk ook even op de reekspagina wanneer de training in jouw regio plaatsvindt. Op 21 september vindt het webinar over MKI voor deze regio's plaats.

Praktische informatie

Locatie
Online via Teams
Evenementdatum
28 september 2021
Tijd
13:00 - 15:00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Collega's bij gemeenten en andere overheden die werken aan de Openbare Ruimte en/of GWW
Contactpersoon WOW
Willem de Kock
Projectleider Kennisdeling en Samenwerking

Over DuboCalc

Met de instrumenten MilieuKostenIndicator (MKI) en de berekeningssoftware DuboCalc maak je de milieu impact van je project inzichtelijk. Het geeft inzicht in de processen die de grootste bijdrage leveren aan de milieuemissies. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om aanbieders objectief met elkaar te vergelijken.

DuboCalc is een softwaretool waarmee je snel en eenvoudig de milieukosten van ontwerpvarianten van GWW-werken berekent. DuboCalc wordt gebruikt door opdrachtgevers en (potentiële) opdrachtnemers voor het onderzoeken van varianten en het schrijven en beoordelen van (EMVI) aanbestedingen van GWW-werken. In deze training leer je de belangrijkste aspecten van het gebruik van het programma en de praktische en procesmatig toepassing ervan in aanbestedingen.

Leren en inbreng eigen casuïstiek

De online webinars zijn kosteloos en duren elk ongeveer 2 uur. Het is bij beide webinars nadrukkelijk de bedoeling om ook onderling kennis met elkaar te delen. Dus praktijkvragen, voorbeeldcasussen en ideeën voor verbetering zijn tijdens het webinar van harte welkom.

Sprekers

Bas Mentink

Dura Vermeer

Projectmanager Duurzaamheid

Bas Mentink

Samenwerkingspartners

Platform WOW - Water ontmoet Water en Weg ontmoet Weg
Logo Duurzaam GWW
Logo Provincie Noord-Holland