AZON: Provinciebrede samenwerking voor planafstemming buitenruimte

WOW-prijs genomineerde 2021

Waar werken jullie samen aan?

AZON staat voor Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven. Met de 13 Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Enduris, Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin we afspreken gezamenlijk de hoogst maatschappelijke waarde te creëren tegen de laagste maatschappelijke kosten. Dit doen we door nauwer samen te werken in de buitenruimte door plannen minimaal twee jaar voor de gewenste uitvoering met elkaar te delen. Het delen van de plannen doen we via een gezamenlijk online platform, genaamd WOW-MOOR. Door lange-termijnplannen voor onder andere werkzaamheden aan riolering, elektriciteits- en waterleidingen nog beter op elkaar af te stemmen hoeft de straat minder vaak open en ondervinden inwoners van Zeeland minder overlast.

In Zeeland worden nu bijna alle ontwikkelingen in de buitenruimte integraal benaderd en uitgevoerd. Er zijn inmiddels al ruim 750 plannen gedeeld die we eerder niet of te laat van elkaar wisten. Dit geeft een onvoorstelbaar groot inzicht en talloze nieuwe kansen!

Stem op dit project

Unieke samenwerking in Zeeland toont de potentie van projectafstemming

Waar staan jullie met elkaar?

Alle 16 partijen kennen de samenwerkingsafspraken, weten wat van de deelnemers wordt verwacht en maken gebruik van het online platform WOW-MOOR. We besteden veel tijd aan het elkaar leren kennen en begrijpen, misschien is dat wel de grootste winst. Daardoor is het mogelijk om samen te werken en te geven en te nemen. Ook willen alle partijen zich aan de afspraken houden en zijn we bereid om belangrijke informatie te delen. Maar zeker ook van belang is het gemak waarmee plannen nu kunnen worden gedeeld en het gemak waarmee een plan kan doorontwikkelen tot een project. Zo is er in WOW-MOOR een module projectafstemming waarmee de (proces)ondersteuning wordt vergemakkelijkt.

Waarom verdienen jullie het om de WOW-samenwerkingsprijs te winnen?

AZON geodata

De maatschappelijke impact is groot. Dit willen de samenwerkende partijen niet meer los laten. Het leven is er een stuk eenvoudiger op geworden. Alles is afgestemd en ligt centraal vast. Het geeft rust in de hoofden van de verantwoordelijken. 

Met deze samenwerking kunnen we de realisatie van de Energietransitie en Klimaatadaptatie faciliteren. We hopen partijen te kunnen inspireren door mee te doen met de WOW-samenwerkingswedstrijd. Juist omdat deze vorm van samenwerken aantoont dat samenwerking niet alleen voor stedelijk gebied haalbaar is, maar ook voor meer landelijk gebied zoals Zeeland.

We zijn ook trots op onze samenwerking. De omvang van deze overeenkomst is uniek in Nederland. Er wordt provincie breed samengewerkt met talloze kansen om meer partijen aan te sluiten. Denk aan wooncorporaties, de Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat. Maar ook landelijk merken we dat er interesse is om onze werkwijze over te nemen. Zo zien we momenteel in het hele verzorgingsgebied van Evides een brede interesse en lopen er meerdere pilots voor lange termijn planafstemming.

AZON geodataWie werken er samen?

De 13 Zeeuwse gemeenten (Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere, Vlissingen), Waterschap Scheldestromen, Evides waterbedrijf en Enduris - Elektriciteit en gasnet beheerder.

 

Vragen over dit project?

Henri van de Zande
Henri van de Zande
Evides
Samenwerkingscoördinator