Water en bodem sturend

Omslag in ons denken en doen

De stikstofcrisis, slechte waterkwaliteit, klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit laten zien dat er grenzen zijn aan de ‘maakbaarheid’ van Nederland. Dat water en bodem sturend worden bij de inrichting van het land, is een omslag in ons denken en doen. Ook bij de inrichting en het beheer van onze weg- en watersystemen.

De besluiten die in de ontwerpfase genomen worden, zijn bepalend voor hoe een infrastructuurobject of -netwerk gedurende de levensduur functioneert. Dit vraagt van Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten een vernieuwende blik waarmee naar infrastructuur gekeken wordt, waarbij de grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem sturend zijn.

Binnenkort volgt hier meer informatie over dit thema en de invulling daarvan. 

Vragen over dit thema?

Meinke Schouten

Platform WOW

Projectleider en verbinder Water

Meinke Schouten