Vernieuwingsopgave bestaande Infrastructuur en Assetmanagement

Slimme samenwerkingen

Veel bruggen, sluizen, viaducten, duikers etc. naderen het einde van hun technische levensduur. De kosten en complexiteit van de uitvoering stijgen. Gelijktijdig hebben we te maken met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt en gebrek aan handelingsperspectief door vastlopende regelgeving. Daardoor neemt de uitvoeringskracht af. We gaan versneld van projectmatig naar programmatisch werken, maar onze structuren zijn niet ingericht op de versnelling die nodig is. Dit stelt assetbeheerders en -eigenaren voor grote uitdagingen. Hoe krijgen we grip op ons areaal en hoe gaan we de vervanging- en renovatieopgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam klaren? Professioneel assetmanagement is van belang voor het verkrijgen van betrouwbare data, op basis waarvan de juiste beleids- en beheerkeuzes gemaakt kunnen worden voor onze wegen, vaarwegen en watersystemen. De rol van data en A.I. nemen
toe. Dit vraagt om de juiste kennis en expertise die we niet allemaal in huis hebben. Slimme samenwerkingen zijn nodig om ook hier goed voorbereid te zijn voor de toekomst.

Binnen het thema Vernieuwingsopgave en Assetmanagent speelt Platform WOW in op de uitkomsten en adviezen van het TNO prognoserapport 2.0 Vernieuwingsopgave Infrastructuur. We richten ons ook actief op gemeenten, omdat zij beheerder zijn van meer dan 80% van de civiele constructies. We focussen op die punten die zijn besproken met het bestuur en goed passen bij onze rol.  Binnenkort delen we meer over deze opgave en wat er dit jaar op dit gebied wordt georganiseerd. 

Vragen over dit thema?

Pjotr Mak

Platform WOW en Platform Bruggen

Projectleider Assetmanagement en V&R

Pjotr Mak

Edwin Lokkerbol

Platform WOW

Projectleider Assetmanagement en V&R

Edwin Lokkerbol