Toolkit Agressie en geweld: maatregel 3

Registreer alle incidenten van agressie en geweld tegen uw werknemers.

Melden van agressie

Het is belangrijk dat een organisatie zicht heeft op de omvang van publieksagressie binnen haar organisatie. Meldingen van publieksagressie zijn hiervan een essentieel onderdeel. Deze handreiking geeft mogelijke oplossingen om meldingsbereidheid te vergroten.

Melden van agressie

Bekijk hier een toelichting op het melden, registreren en evalueren van agressie-incidenten, en op het gebruik van het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR), de MeldAgressie app, het Politie Informatieformulier, en het agressieregistratieformulier.

Wat wordt hierover vermeld op agressievrijwerk.nl?

Zie de website voor informatie over registreren.