Verkeersmanagement

Verkeersmanagement

De gebruiker wil zo snel en veilig mogelijk van A naar B over drukke wegen of vaarwegen. Hij maalt er niet om dat deze (vaar)wegen misschien onder verschillende beheerders vallen. Verkeersmanagement is dan ook bij uitstek het terrein waar wegbeheerders en vaarwegbeheerders elkaar ontmoeten en samenwerken. Het is onze gezamenlijke uitdaging om de doorstroom en de veiligheid van het weg- en scheepvaartverkeer continu te verbeteren. 

Dynamisch Verkeersmanagement

Bij de wegen is Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) een middel om de bestaande capaciteit van het wegennet beter te gebruiken en de verkeersstromen te beheersen, zonder aanleg van extra wegen. Via realtime, geautomatiseerde systemen worden de weggebruikers geïnformeerd en doorstroming van het verkeer gereguleerd op basis van actuele gegevens met onder andere route-informatie panelen, toeritdosering, verkeerslichten regelingen en spitsstroken.

Blauwe Golf

Bij de vaarwegen werken we onder de noemer Blauwe Golf aan een vlotte doorvaart voor schepen met zo weinig mogelijk oponthoud voor het wegverkeer. Ook hier geldt dat de realtime-informatie over openingstijden van sluizen en bruggen en de beschikbaarheid van ligplaatsen in de haven zorgt voor snellere doorstroming. Kijk hier voor meer informatie over Blauwe Golf.