Gladheidbestrijding

Gladheidbestrijding

Platform WOW draagt bij aan de kennis en ervaringen van wegbeheerders bij het organiseren van samenwerking in gladheidbestrijding. Alles met het oog op de gebruiker die veilig van A naar B en die geen grote verschillen in strooibeleid in het wegennet verwacht.

gladheid utrechtVeel wegbeheerders werken samen op het gebied van gladheidbestrijding. Ze informeren elkaar over strooibeslissingen, nemen deel aan het GladheidMeldSysteem, strooien delen van elkaars areaal, delen een steunpunt, delen materieel of hebben gezamenlijke zoutinkoop en aanbestedingen. Nog niet alle wegbeheerders werken samen en vele samenwerkingen kunnen verdergaand worden geïntensiveerd.

Platform WOW helpt hierbij door ontmoetingen en bijeenkomsten met impact te faciliteren. 

Overzicht van strooikaarten

Uit een van die eerdere bijeenkomsten ontstond een handig overzicht van strooikaarten op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Wil je hier een strooikaart aan toevoegen? Laat het ons weten via info@platformwow.nl.

BeheerdersWil je een bijdrage leveren aan Platform WOW?

Platform WOW bestaat alleen door enthousiaste (vaar)weg- en waterbeheerders zoals jij. Is er kennis die je wilt delen of een samenwerking die je wilt opzetten? Stuur ons je bericht op info@platformwow.nl.