Terugkijken Kennissessie De wegbeheerder aan zet voor de stad van morgen

Introductie

Op dinsdag 2 november, tijdens de Week van de WOW-factor, organiseerden we een online kennissessie over de stad van morgen. De ruimte in de stad staat onder druk. De bouw van één miljoen extra woningen, de energietransitie en de afspraken uit het klimaatakkoord maken allemaal aanspraak op dezelfde schaarse ruimte én dezelfde schaarse budgetten. Hoe gaan we hiermee om? En wat kan het bundelen van krachten betekenen voor jou als wegbeheerder?

Floris Bakermans praat je bij over de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit als onderdeel van die slimme en duurzame en verstedelijking. Noor van den Brink laat zien hoe je als wegbeheerder de slimme stad morgen al een stukje dichterbij kunt brengen.

Overheden opereren momenteel te versnipperd, vrijblijvend en kleinschalig. Dat vraagt om meer samenhang. Een krachtenbundeling. 

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Floris Bakersmans

Kijk de video terug

Experts

Floris Bakermans
Floris Bakermans
AT Osborne
Programmasecretaris Smart Mobility Gezamenlijke Overheden
Noor van den Brink
Noor van den Brink
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Innovation Officer - Smart Mobility - Smart Cities

Samenwerkingspartners

Platform WOW
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat