Terugkijken: Infra Innovatie Marktdag - infra in transitie

Terugkijken

Tijdens de online Infra Markt Dag op 30 november, bespraken we wat er nodig is om als overheid en markt, als overheden onderling èn als marktpartijen onderling tot innovatie te komen. Een mooi voorproefje op de live Infra Markt Dag die, ijs en wederdienende, op 8 maart 2022 zal plaatsvinden. Kijk hieronder de hele bijeenkomst terug.

Video

Duur: 1 uur en 15 minuten

Samenvatting

Gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe benadrukte dat er veel meer is dat ons als partijen bindt, dan scheidt. "We werken in de sector aan een transitie die heel hard nodig is," vertelde hij. "We moeten er met zijn allen voor zorgen dat er duurzaam gewerkt wordt, maar er zijn ook uitdagingen zoals de V&R-opgave, de coronacrisis, de krapte op de arbeidsmarkt et cetera. Om hier oplossingen voor te vinden is het nodig dat we elkaar respecteren, het gesprek met elkaar voeren, elkaar begrijpen en vertrouwen.

De sleutel tot innovatie zit hem niet in een eindproduct, maar in de processen die we samen vormgeven.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Henk Brink

Els Le Large van RHDHV bevestigde dit vanuit de Mutual Gains-benadering: "Om samen te werken heb je vaak een contract nodig, maar de kern is: hoe verbindt je partijen aan elkaar? Het is belangrijk dat we naar elkaars belangen kijken en daar het gesprek over voeren. Als je bij het onderhandelen alleen vanuit je eigen positie kijkt, dan heeft de ander geen ruimte en ga je botsen. Er is echter ook altijd iets dat je verbindt."

Om samen te werken heb je vaak een contract nodig, maar de kern is: hoe verbindt je partijen aan elkaar?

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Els Le Large

Mark Hofstede van CROW: "Er zijn allerlei regels waar we aan moeten voldoen in een praktijk die heel weerbarstig is. Dat maakt dat we bang zijn om fouten te maken en het risico graag bij een ander neerleggen, wat innoveren niet bevordert. Voor een goede samenwerking is het juist belangrijk dat we bereid zijn om de risico's samen te delen, ook als we van tevoren niet precies weten wat die inhouden. Met de opkomst van 32 fase contracten en Bouwteams zien we dat daar steeds meer vorm aan wordt gegeven."

Regels kunnen helpen. Tegelijkertijd is de praktijk van de GWW-sector weerbarstig.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Mark Hofstede

Jan Wienk, die zich bezighoudt met het programma van de Emissievrije Asfaltset in Noord-Nederland, benadrukte dat gelijkwaardigheid tussen de partners een belangrijke voorwaarde is om goed met elkaar samen te kunnen werken. "In ons programma werken we samen met de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Groningen, Fryslân, Dura Vermeer en andere marktpartijen. We zijn steeds bezig met het creëren van omstandigheden waarin de oplossingen die we bedenken rendabel zijn voor alle deelnemende partijen. Zowel als het gaat om techniek, als expoitatie, als funding als contracteisen." 

Uiteindelijk moet wat je bedenkt in ieders verdienmodel passen.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Jan Wienk

Winnaars IONN innovatieprijs 2021

George Kempenaar van Infra Ondersteuning Noord-Nederland reikte de IONN innovatieprijs uit. 

  • Het project "Faalkosten met de grond gelijk gemaakt" van Martin Piersma en Joran Dijkstra won de IONN aanmoedigingsprijs. 
  • "Klimaatproeftuin Groningen" van Stichting Building (pitch door Rolf Koops) won de IONN prijs 2021. 

Kijk hun pitches (vanaf minuut 50) terug in de video!

Sprekers

Henk Brink
Henk Brink
Provincie Drenthe
Gedeputeerde
Els Le Large
Els Le Large
Royal HaskoningDHV
Leading Professional Legal Consultancy
Mark Hofstede
Mark Hofstede
CROW
Projectmanager
Jan Wienk
Jan Wienk
WECONNEXT
Omgevingsregisseur - directeur
George Kempenaar
George Kempenaar
IONN
Voorzitter
Innovatie
Terugkijken: Innovatiedebat GWW-sector, geïnspireerd door de gezondheidswereld
Innovatie
Terugkijken: Innovatiedebat, samenwerking tussen markt en overheid
Innovatie
Terugblik Infra Innovatie Marktdag Noord