Terugblik netwerksessie Circulariteit binnen de regio Zuid-Holland

Introductie

Op woensdag 14 juli gingen we met verschillende overheden binnen de regio Zuid Holland in gesprek over de uitdagingen en dilemma's die spelen op het gebied van circulariteit. Namens de provincie Zuid Holland gaven Guus Engelen en Karel Klaasse ons een inkijk in hoe de provincie haar materialen footprint heeft vastgelegd. Een nulmeting om van daaruit de circulaire strategie op te stellen en de voortgang te monitoren.

De tweede presentatie van Esther Verhoeve en Fons Dekkers van Hoogheemraadschap van Rijnland liet ons zien hoe de besluitvorming over de te volgen strategie, om in 2050 volledig circulair te zijn, is verlopen. Een verhaal met veel stappen vooruit en soms ook achteruit. Maar het resultaat mag er zijn.

Na de presentatie volgde de discussie met elkaar over hoe de verschillende overheden elkaar kunnen helpen bij de grote circulaire opgave die voor ons ligt. De tijd was te kort om alle te bespreken en een vervolg is dan ook nodig om het netwerk te vergroten en kennis en ervaring te delen. En wellicht wel zaken samen te gaan oppakken.

Sprekers

Petrouchka den Dunnen
Petrouchka den Dunnen
Provincie Zuid-Holland
Directeur Dienst Beheer Infrastructuur
Guus van Engelen
Guus van Engelen
Provincie Zuid-Holland
Adviseur Duurzame Infrastructuur
Karel Klaasse
Karel Klaasse
Provincie Zuid-Holland
Adviseur Verkeer en Duurzame Infrastructuur
Esther Verhoeven
Esther Verhoeven
Hoogheemraadschap van Rijnland
Strategisch adviseur Duurzaamheid en Innovatie
Fonz Dekkers
Fonz Dekkers
Hoogheemraadschap van Rijnland
Programmamanager Energietransitie

Samenwerkingspartners

Platform WOW
Provincie Zuid-Holland
Hoogheemraadschap van Rijnland