Terugkijken: Voortgang Emissieloos bouwen en aanbesteden

Emissiebeperkende maatregelen

Introductie

Een half jaar na de eerste sessie werd het gesprek over emissieloos bouwen en aanbesteden voortgezet. Marco Hofman ging met experts vanuit weg- en waterbeheer en bouw in gesprek over de ontwikkelingen en praktische handvatten hoe je nu al aan de slag kan met emissiebeperkende maatregelen. Wachten tot het emissieloos materieel op de bouwplaats staat hoeft namelijk niet. Ook zonder alleen te focussen op elektrisch materieel zijn er mogelijkheden om emissies te reduceren.

Tijdens de sessie werd er een groot aantal vragen door de deelnemers gesteld. Een deel van de antwoorden vind je in deze bijlage. Heb je nog nabranders? Neem contact op met een van de sprekers. 

Ook vind je op deze pagina de videoopname van de sessie, tips voor praktische info en een tipje van de sluier mbt vervolgsessies.

 

Kijk de sessie terug (1,5 uur)

Het vervolg

Er is een duidelijke behoefte aan praktijkcasussen en een gezamenlijke praktische aanpak. In de loop van dit jaar zullen we dan ook een of meer nieuwe sessies organiseren, waarin we de praktische kant belichten vanuit zowel opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant. Schrijf je in voor de mailings van Platform WOW om op de hoogte te blijven.

Sprekers

Dik de Weger
Dik de Weger
Rijkswaterstaat
Programmamanager Transitiepad Bouwplaats en Bouwlogistiek
Edwin Lokkerbol
Edwin Lokkerbol
De Bouwcampus
Programma maker tussen publiek en privaat gericht op duurzaamheid en innovatie
Jan Baltissen
Jan Baltissen
Rijkswaterstaat
Klimaatadviseur Dijkversterkingen Hoogwaterbeschermingsprogramma
Lieuwe Gietema
Lieuwe Gietema
Ballast Nedam Infra Projects
Tendermanager
Marco Hofman
Marco Hofman
De Bouwcampus en Provincie Noord-Holland
Programmamanager Infra

Aanleiding voor deze sessies

Beleidsdossiers van zowel I&W, BZK, EZK als LNV beschrijven dat bouwplaatsen en bouwlogistiek in 2030 zoveel mogelijk emissievrij moeten zijn. Tegelijkertijd zien zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers hun projecten stil liggen vanwege de stikstofproblematiek. Het is duidelijk dat de transitie naar een emissieloze bouwplaats alleen in nauwe samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers kan worden opgepakt. De urgentie is hoog: als we er niet snel in slagen om emissies tijdens de bouw te reduceren, kunnen bouwvergunningen in de toekomst niet afgegeven worden. In december 2020 kwamen we bijeen om globaal de situatie rondom emissieloos bouwen te schetsen (terugblik). In 2021 zijn er verschillende activiteiten om jou mee te nemen in de ontwikkelingen van emissieloos bouwen. Zodat jij op de hoogte bent van de mogelijkheden die er zijn om emissiebeperkende maatregelen te treffen. Opdrachtgevers- en nemers hebben samen de positie om emissieloos bouwen en aanbesteden te realiseren.

Organisatoren

Platform WOW
De Bouwcampus