Terugblik Meeloopdagen 2020

Introductie

Beeldmerk Week van de WOW-factorHoe doen jullie dat?!

In de week van 26 tot en met 30 oktober organiseerden we, samen met verschillende gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, marktpartijen en kennisorganisaties de WOW-meeloopdagen.

Naar aanleiding van de huidige COVID-19 situatie paste dit jaar een fysieke invulling van een meeloopdag niet. Veel van de meeloopdagen zijn digitaal ingevuld, bijvoorbeeld door online vergaderingen van elkaar bij te wonen. Andere meeloopdagen konden op een veilige manier persoonlijk plaatsvinden en sommige zijn ook verzet naar een later moment.

Wil jij ook op een laagdrempelige manier kennismaken met een collega in een andere organisatie? Neem contact op met onze WOW-makelaar Ronald Wielinga! Want steeds opnieuw blijkt weer: een dagje meelopen bij een collega in een andere overheids-, kennisinstelling of een bedrijf is een snelle en makkelijke manier om de kennisdeling in de sector van weg- en waterbeheer te vergroten, elkaars werelden beter te leren kennen en het netwerk te versterken!

WOW-makelaar

Ronald Wielinga

WaterCampus Leeuwarden

Manager Ondernemerschap

Ronald Wielinga
Van Hoogheemraadschap Rijnland naar Waterschap Drents Overijsselse Delta: schitterend om te zien hoe het ergens anders werkt , Platform WOW