Online bijeenkomst met NDW over Data uit voertuigen

Op vrijdag 26 juni organiseren we samen met NDW een online bijeenkomst over Data uit voertuigen.

NDW werkt in opdracht van het LVMB met een aantal wegbeheerders aan mogelijke toepassingen van veiligheid gerelateerde voertuigdata. In het kader van Europese wetgeving (die van kracht wordt in 2021) delen de voertuigfabrikanten op dit moment de eerste versies van hun veiligheid gerelateerde data met de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Er komen geanonimiseerde locaties van sensorgebeurtenissen binnen, waaronder 'hard remmen', 'ABS actief' of 'snel ruitenwissen' en geïnterpreteerde gebeurtenistypes als 'gladde weg' of 'ongeval'. Het is aan de wegbeheerders om de ruwe voertuigdata te interpreteren en standaardiseren, zodat de data bruikbaar wordt voor het primaire proces.

Toepassingen van voertuigdata

In samenwerking met onder andere Rijkswaterstaat, de provincies Overijssel, Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Zwolle zijn de eerste concrete use cases verkend. Na een inleiding op het thema, gaan we in een virtuele ronde tafel graag met andere wegbeheerders in gesprek over onze inzichten en ervaringen met het potentieel en de toepassingen van voertuigdata. We geven praktische tips aan wegbeheerders die met deze innovatie in hun eigen organisaties aan de slag willen en betrekken je bij het testen van verschillende concrete use cases die binnenkort gaan plaatsvinden.

Programma

Daan Arnoldussen (NDW)

  • Introductie voertuigdata (technologie en ontwikkelingen)
  • Introductie betrokken partijen en (project)context
  • Vooruitblik LVMB project en testen van use-cases
  • Vooruitblik naar de toekomst (o.a. structurele integratie datastroom, structurele financiën)

Marlous Hovestad (NDW)

Marlies vertelt over de data-analyse, de datakwaliteit, mogelijkheden van use cases en samenwerking met de technische groep van de internationale Data Task Force for Road Safety (leren en verbeteren, feedback).

Paneldiscussie met de deelnemers en betrokken wegbeheerders

Deelnemers: Daan Arnoldussen (NDW), Doede de Boer (prov. Noord-Holland), Alex Smienk (prov Overijssel), Laurens Schrijnen (Rijkswaterstaat), Erik Neuteboom (gemeente Zwolle)

Je mag deze online bijeenkomst niet missen als...

  • je bijgepraat wilt worden over voertuigdata voor veiligheid, de (technische) stand van zaken, de mogelijkheden en toepassingen;
  • je jouw ideeën voor voertuigdata wilt delen of toetsen met andere wegbeheerders;
  • je vragen wilt stellen aan wegbeheerders die al ervaring hebben opgedaan met (het nadenken over) kansrijke toepassingen;
  • je zelf aan de slag wilt met een visie op voertuigdata in jouw organisatie;
  • je tips wilt krijgen hoe je de interne organisatie mee kunt krijgen om met voertuigdata aan de slag te gaan;
  • je wilt weten hoe je aangehaakt kan blijven bij deze innovatieve ontwikkelingen of als je overweegt mee te doen aan pilots met voertuigdata.

Inlezen over het onderwerp

Op de NDW website vind je meer informatie en een rapport “Data uit voertuigen” dat goed kan dienen als introductie op het onderwerp. Van harte aanbevolen!

Kijk de online kennisbijeenkomst over Data uit voertuigen terug

Lengte: 2 uur

Sprekers: Daan Arnoldussen en Marlous Hovestad van NDW (hun contactgegevens zijn in de sheets terug te vinden)

Panelleden: Laurens Schrijnen van RWS, Alex Smienk van provincie Overijssel, Erik Neuteboom van gemeente Zwolle, Doede de Boer van provincie Noord-Holland (hun contactgegevens zijn in de sheets terug te vinden)

Gespreksleider: Roel Brandt

Sheets en resultaten mentimeter (pdf)

Inhoud: Na een introductie van Data uit voertuigen door Daan Arnoldussen en een uitleg over datakwaliteit/analyse en internationale samenwerking door Marlous Hovestad, leveren de deelnemers persoonlijk en via Mentimeter input over mogelijke toepassingen van Data uit voertuigen. 

De bijeenkomst leert ons dat veel gebeurt op het vlak van data uit voertuigen in relatie tot verkeersveiligheid. Door samen stappen te zetten krijgen we grip op de kansen die deze data brengt in ons werk als beheerder. Bij interesse: blijf op de hoogte van de acties die lopen, zoals bijvoorbeeld de vervolgbijeenkomst in november. En als je wilt, haak actief aan door usecases aan te brengen en samen met de andere wegbeheerders en het NDW uit te voeren komende maanden.