Reeks: Mobility meets Philosophy

Introductie

NMTM organiseert de webinarreeks Mobility meets Philosophy. Dit zijn in totaal 5 webinars, waarbij per webinar 1 filosoof zijn of haar zienswijze geeft op bepaalde mobiliteitsthema’s. Je kunt meedoen aan de volgende webinars:

  • 25 februari, 16.00 - 17.00 / Een andere blik op nabijheid en de verplaatsing

Filosoof Jan Hendrik Bakker gaat in op de betekenis van nabijheid en de impact van de beleving van de verplaatsing.

Je kunt deelnemen via deze Teams-link

  • 11 maart, 16.00 - 17.00 / Een andere blik op het omgaan met mobiliteit

Filosoof Henk Oosterling gaat in op eco-bewust omgaan met mobiliteit.

Je kunt deelnemen via deze Teams-link

  • 25 maart, 16.00 - 17.00 / Een andere blik op bereikbaarheid

Filosoof Coen Simon gaat in op bereikbaarheid, een diepgeworteld begrip in ons vakgebied.

Je kunt deelnemen via deze Teams-link

  • 8 april, 16.00 - 17.00 / Een andere blik op verkeersveiligheid

Filosoof Naomi Jacobs gaat in op een innovatieve, heel andere manier om de verkeersonveiligheid terug te dringen.

Je kunt deelnemen via deze Teams-link

  • 15 april, 16.00 - 17.00 / Retrospective

NMTM vat alle kennis, resultaten en denkwijze van de vorige 4 webinars samen.

Je kunt deelnemen via deze Teams-link

Over de webinars

Onze mobiliteit is volop in ontwikkeling. Er zijn nieuwe ontwikkelingen die de vraag naar, en het denken over mobiliteit in een nieuw perspectief plaatsen. En mobiliteit staat niet op zichzelf. De context van andere beleidsterreinen, zoals wonen, energie, economie, publieke ruimte is mede bepalend voor de manier waarop we onze mobiliteit invullen.

Door die veelheid aan raakvlakken, invalshoeken en nieuwe ontwikkelingen is ‘de blik van buiten’ zo ontzettend belangrijk. NMTM wil als onafhankelijke partij deze ‘blik van buiten’ op het domein van Mobiliteit stimuleren. De organisatie wil zo mobiliteit met andere domeinen verbinden, verbreden en verdiepen via onder andere de mobility meets.

Mobility meets Philosophy
In samenwerking met Platform WOW en 4 andere partners organiseerde NMTM de meet-up: Mobility meets Philosophy. Filosofen en beleidsmakers die samen kritisch hebben gekeken naar de betekenis van verkeer & vervoer en mobiliteit. Het levert nieuwe inzichten op, nieuwe perspectieven en stromende creativiteit, die belangrijk zijn voor het maken van goed doordacht beleid.

Webinars
NMTM ontving veel verzoeken om nogmaals een meet-up te organiseren. Daarom deze 5 webinars, waarbij per webinar 1 filosoof zijn of haar zienswijze geeft op een bepaald thema.

Al benieuwd naar de mening van de filosofen over bovengenoemde thema’s? Lees hier alvast hun betoog in de publicatie van de eerder gehouden meeting.

Samenwerkingspartners

NMTM