Regionale bijeenkomsten Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur

Wil jij in jouw gemeente, waterschap, provincie of elders een volgende stap zetten om uitstoot van stikstof en CO2 bij de aanleg en beheer van infra te reduceren? Of wil je meer circulair bouwen? Je kunt gewoon beginnen en in deze bijeenkomsten laten we je zien hoe.

De aanleg en het onderhoud van onze infrastructuur leiden jaarlijks tot de uitstoot van 3 megaton CO₂. Een kwart daarvan komt voor rekening van het Rijk, driekwart voor rekening van gemeenten, provincies en waterschappen. We kunnen samen dus flink verschil maken. Om de markt te stimuleren verder te verduurzamen is het nodig dat we als publieke opdrachtgevers hetzelfde inkoopbeleid voeren zodat bedrijven erop kunnen inspelen.

Duurzame infra bijeenkomstSamen met partners als het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en verschillende provincies organiseren we een roadshow, waarin we jou als infrabeheerder laten zien wat er allemaal al mogelijk is om de emissie van CO2 en stikstof tegen te gaan en meer circulair te werken. Verschillende praktijkvoorbeelden passeren de revue, waarbij collega's al ervaring hebben opgedaan met nieuwe, duurzamere, manieren van werken en er al veel geleerd is over de do's en don'ts.

Op onze praktijkvoorbeelden pagina vind je de voorbeelden en nuttige contacten, maar er gaat natuurlijk niets boven elkaar ontmoeten, de pijnpunten en uitdagingen bespreken en elkaar inspireren om het echt anders te gaan doen. Tijdens de bijeenkomsten worden er praktische afspraken gemaakt hoe we als overheden gezamenlijk op kunnen trekken.

Duurzaamheid
Presentaties en roadmaps: Op weg naar duurzame infra in Noord-Brabant
KCI
Voorbeeldprojecten en roadmaps: Op weg naar duurzame infra in Gelderland, Overijssel en Flevoland
KCI
Voorbeelden en roadmaps: Op weg naar duurzame infra in Groningen, Fryslân en Drenthe