Duurzame rioolvervanging in Rozenburg

Gemeente Rotterdam en BAM kiezen voor een emissieloze rioolvervanging.
Bron: baminfra.nl

Bron: baminfra.nl

Projectbeschrijving

Rotterdam heeft een grote uitdaging om de luchtkwaliteit te verbeteren en de doelen voor klimaat zijn ook ambitieus. Als ondertekenaar van het Schone Lucht Akkoord én als koploper in het SEB-programma wil de stad zo snel mogelijk naar zero-emissie mobiele werktuigen. Ook de stikstofproblematiek en de leefbaarheid in de stad spelen een grote rol bij de noodzaak om zonder uitstoot in de stad te werken.

Bij dit proefproject in Rozenburg zet BAM daarom zoveel mogelijk elektrische machines in. Met minder CO2-uitstoot, maar ook met minder geluidsoverlast voor bewoners bij werkzaamheden in hun buurt.

Ook wordt een flexibele batterijoplossing op pilotbasis aangeboden. Voor de langere termijn onderzoeken ze de mogelijkheden van een milieuzonering voor mobiele werktuigen, analoog aan die voor logistiek en mobiliteit. Om het proces van verduurzaming van projecten in Rotterdam te versnellen is deze proef gestart binnen het raamcontract Stadse Werken. De lessen uit deze proef vertaalt de gemeente door naar vergelijkbare projecten binnen Stadse Werken, en BAM infra past die lessen toe op andere projecten.

 

Projectdetails

Regio: gemeente Rotterdam (Zuid-Holland)

Samenwerkingspartners: Gemeente Rotterdam, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, BAM Infra.

Relevant voor: overheden, projecten die een zero emissie aanbesteding willen vormgeven

Bekijk meer inspiratieprojecten