Circulaire bouw oever Oude Vaart bij Hasselt

In gemeente Zwartewaterland is met een bouwteam onderzocht of een oever kon worden vervangen met betonnen damplanken uit een ander project.

Projectbeschrijving

In het kader van de aanpassing en het veiliger maken van de provinciale weg N377 Hasselt - De Lichtmis, moest de bestaande beschoeiing van de waterkant van de Oude Vaart (Hasselt-’t Rakje) vervangen worden. Dit is op een circulaire manier aangepakt.

Bij een ander project kwamen betonnen damplanken vrij. Om af te kunnen wijken van het regulieren inkoopbeleid, is het project als ‘pilot’ betiteld. In een bouwteam met aannemer Beens Speciale Projecten is onderzocht of de oever gebouwd kon worden met deze planken en of de geëiste minimale restlevensduur van 50 jaar gehaald zou worden. Dit gaf onder andere inzichten in risico's, het beleggen ervan, garantiebepalingen etc.

Door de oever over een lengte van 1450 meter circulair te bouwen, is in dit project 1900 ton puin (afval) bespaard. De MKI-waarde is, ondanks extra sloop en bouw, eenderde van nieuw materiaal. In totaal is 1287 ton CO2-uitstoot bespaard, wat neerkomt op ongeveer 75.000 autoritten Zwolle-Amsterdam.

 

 

Projectdetails

Regio: gemeente Zwartewaterland (Overijssel)

Samenwerkingspartners: Provincie Overijssel, Beens Speciale Projecten, Witteveen+Bos en gemeente Zwartewaterland.

Relevant voor: overheden, onder andere projectleiders en programmamanagers

Een circulair project moet andersom worden aangevlogen dan een ‘normaal’ project: de specificaties van het beschikbare materiaal bepalen het ontwerp.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Roland Hendriksen

Contactpersoon

Roland Hendriksen
Roland Hendriksen
Provincie Overijssel
Projectleider

Bekijk meer praktijkvoorbeelden