Duurzame aanbesteding raamcontract voor onderhoud verhardingen gemeente Almere

Bij de aanbesteding van het raamcontract voor onderhoud van beton- en asfaltwegen in Almere is op basis van twee aspecten duurzaamheid zwaar meegewogen: MKI’s (kwantitatief) en een kansendossier (kwalitief).

Projectbeschrijving

De vraag was: hoe kunnen we deze aanbesteding zo duurzaam en flexibel mogelijk maken? Op basis van twee aspecten is duurzaamheid uiteindelijk zwaar meegewogen in het raamcontract: MKI’s (kwantitatief) en een kansendossier (kwalitief). Zo is de samenwerking met Dura Vermeer tot stand gekomen, die onder andere het gebruik van duurzame asfaltmengsels, bio-based thermoplastische markering en 20% HVO-brandstof heeft voorgesteld.

Wat mooi is aan het opgestelde raamcontract, is dat het een duurzame, niet-vrijblijvende basis biedt voor projecten, maar tegelijkertijd niet volledig is dichtgetimmerd. "Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat we geïnspireerd en geprikkeld blijven en de ruimte hebben om relevante innovaties in de toekomst te gebruiken," vertelt Rutger Ekhart, strategisch adviseur duurzaam beheer openbare ruimte van de gemeente Almere. "Boven het basisniveau hebben we bijvoorbeeld al innovatieve asfaltmengsels toegepast op een aantal wegen in Almere en 100% gerecycled beton voor een paar fietspaden.”

Gedurende een aantal jaren voert de contractpartner Dura Vermeer groot onderhoud en vervanging uit t.a.v. asfalt- en betonwegen. Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld van deelprojecten. Er wordt gewerkt in bouwteam. Het contract wordt mogelijk verlengd tot en met 2025.

Projectdetails

Regio: gemeente Almere

Samenwerkingspartners: gemeente Almere en Dura Vermeer

Relevant voor: gemeenten en aannemers

Contactpersoon

Ruud Miedema

Gemeente Almere

Projectmanager

Bekijk meer inspiratieprojecten