Expeditie naar een emissievrije asfaltset

In Noord-Oost Nederland is met verschillende partijen onderzoek gedaan om gezamenlijk tot een emissievrije asfaltset te komen.

Projectbeschrijving

De uitstoot van CO2, fijnstof en met name stikstof wordt een steeds groter probleem bij de uitvoering van werkzaamheden aan onze infrastructuur en leefomgeving. Daarom hebben de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe, Flevoland, Groningen en Fryslân samen met Rijkswaterstaat en zo'n 20 marktpartijen onderzocht wat er nodig is om gezamenlijk tot een emissievrije asfaltset te komen in Noordoost Nederland.

Het programma Emissievrije Asfaltset is een unieke publiek-private samenwerking van een breed scala aan organisaties, die samen één doel nastreefden: een emissievrije asfaltset in 2022 beschikbaar maken. Deelnemende organisaties hebben verschillende perspectieven en belangen, dat maakte het spannend en uitdagend. De betrokkenen geven aan dat deze samenwerkingsvorm veel kennis en inzichten heeft opgeleverd voor alle partijen. Ondanks dat het in 2022 nog niet gelukt is om gezamenlijk tot een emissievrije asfaltset te komen, zeggen de betrokkenen dat de expeditie toch geslaagd is en krijgt het programma een vervolg.

Projectdetails

Regio: Noord-Oost Nederland

Samenwerkingspartners: Provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe, Flevoland, Groningen en Fryslân; Rijkswaterstaat en 20 marktpartijen. 

Relevant voor: overheden, onder andere projectleiders en programmamanagers

Contactpersoon

Jan Wienk

WECONNEXT

Omgevingsregisseur - directeur

Bekijk meer inspiratieprojecten