Proeftuin Geopolymeren: tien pilots bij gemeenten en provincies

In deze proeftuin werden tien projecten met geopolymeer beton, verspreid door Nederland, gedurende het eerste gebruiksjaar gevolgd.
Bron van de afbeeldingen op deze pagina: TNO

Bron van de afbeeldingen op deze pagina: TNO

Projectbeschrijving

In de Proeftuin Geopolymeren zijn tien projecten, verspreid door Nederland met geopolymeer beton gedurende een jaar gevolgd. Het gaat om pilots van de gemeenten Alphen aan de Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Dordrecht, Leeuwarden, Nijmegen en Rotterdam en de provincies Gelderland, Overijssel en Groningen. Het doel van de proeftuinen was om het vertrouwen van opdrachtgevers in duurzame en circulaire alternatieven voor conventionele betonproducten te bevorderen.

De proeftuin bestond uit zeven pilots met betonwaren (straatstenen, tegels, etc.) en drie pilots met in het werk gestorte betonverhardingen. In de proeftuin zijn de pilots gedurende een jaar visueel en qua ontwikkeling van materiaaleigenschappen gemonitord. Ook is er ervaring op gedaan met de uitvoering, uitvoeringscondities en de relevante inkoopcriteria (MKI, CO2-impact, circulariteitsindex en levenscycluskosten).

Resultaten

Bij drie pilots met in het werk gestort geopolymeer beton was het beeld wisselend. Het beton in twee pilots liet schade aan het oppervlak zien en een aantal materiaaleigenschappen liepen terug. In de derde pilot was dit niet zo. 

In de zeven pilots met geopolymeer betonwaren trad gedurende het monitoringsjaar geen enkele achteruitgang op. Ze presteerden zoals beoogd, zonder gebreken.

De milieuwinst van geopolymeer betonproducten in termen van MKI en met name CO2-effect ten opzichte van tot nu toe gangbare cement gebonden referentieproducten was substantieel en over de hele linie zichtbaar. De kostprijs van deze producten lag nog wel hoger. Deze meerkosten moeten worden afgewogen tegen de te behalen milieuwinst.

Projectdetails

Regio: gemeenten en provincies verspreid door het land.

Samenwerkingspartners: Vanuit het netwerk BouwCirculair werd het initiatief genomen om een proeftuin in te richten om zo meer ervaring op te doen. De Provincie Gelderland was penvoerder van het project. De financiering kwam uit de Klimaatenvelop van Rijkswaterstaat. TNO deed het onderzoek en maakte het rapport op.

Deelnemende gemeenten: Alphen aan de Rijn, Amersfoort, Amsterdam, Dordrecht, Leeuwarden, Nijmegen en Rotterdam.

Deelnemende provincies: Gelderland, Overijssel en Groningen.

Relevant voor: gemeenten, provincies, waterschappen, aannemers.

Contactpersoon

Daaf de Kok
Daaf de Kok
BouwCirculair
Adviseur

Bekijk meer inspiratieprojecten