Duurzaam en Circulair

Duurzaam asfalt in Assen

Goede voorbeelden delen

Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen hebben Rijk, provincies en waterschappen de ambitie uitgesproken om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken. Door circulair werken wordt ook de uitstoot van fijnstof en stikstof verminderd. Hiervoor is het niet alleen belangrijk dat er ruimte wordt geboden aan innovaties, maar ook dat goede voorbeelden worden gedeeld en dat we van elkaar kunnen leren. Wanneer we als opdrachtgevers gezamenlijk focus bepalen en lange termijnperspectief bieden, creëren we een duurzame samenwerking in de hele keten.

Binnen het thema Duurzaam en Circulair zoekt Platform WOW kansen om (vaar)weg- en waterbeheerders met elkaar in verbinding te brengen en kennis uit te wisselen. Binnenkort volgt hier meer informatie over dit thema en de invulling daarvan. 

Vragen over dit thema?

Meinke Schouten

Platform WOW

Projectleider en verbinder Water

Meinke Schouten

Astrid Schoon

Platform WOW

Programmamanager

Astrid Schoon