BPKV en EMVI-expertpool

Beste prijs-kwaliteitverhouding BPKV, voorheen Economisch Meest Voordelige Inschrijving EMVI

Het toepassen van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV of Beste PKV) kan een middel zijn om een hogere kwaliteit van opdrachten te verkrijgen.

De BKPV werd voor de gewijzigde Aanbestedingswet van 1 juli 2016 de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) genoemd. De Aanbestedingswet 2012 kent nu drie gunningscriteria:

  • beste PKV;
  • de laagste prijs;
  • de laagste (levenscyclus)kosten.

EMVI is de overkoepelende term geworden voor de drie gunningscriteria. Platform WOW organiseert bijeenkomsten en deelt kennis over het toepassen van EMVI en BPKV in de praktijk.

Handreikingen EMVI

EMVI-expertpool

Een aantal inkopers vormen samen de EMVI-expertpool. Ze zijn benaderbaar voor inkopers in de GWW voor collegiale sparring, toetsing of advies. Doelstelling van deze groep is om kennis te delen met betrekking tot EMVI en het netwerk te vergroten.

Wat kan je wel verwachten van de experts:

  • antwoord op vragen met betrekking tot EMVI;
  • kennisdelen over EMVI;
  • advies over toepassing van EMVI.

Wat kun je niet verwachten:

  • extra capaciteit binnen je project;
  • begeleiden van het gehele project.

De EMVI-expertpool bestaat momenteel uit de inkopers die we hieronder, in willekeurige volgorde, voorstellen:

Mark Peeters, Provincie Noord Holland Noord 

Mark Peeters is projectmanager Realisatie Infrastructuur bij de Provincie Noord-Holland (directie Beheer en Uitvoering, sector Infra) en is verantwoordelijk voor de realisatie van het programma Openbaar vervoer en het Gebiedsonderhoudscontract Kop van Noord-Holland. Projecten die met name ingekocht worden, zijn op het gebied van Civiele techniek en Infrastructuur. Denk daarbij aan projecten voor de aanleg van wegen, kunst­werken, baggerwerkzaamheden en groen. Maar ook projecten voor gebiedsbeheer- en onderhouds­projecten van het areaal en renovaties van kunstwerken. Mark is bereikbaar via peetersa@noord-holland.nl.

Ralph Rheiter, Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN)

Sinds 2009 is Ralph Rheiter in dienst bij het Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) en hier onder andere verantwoordelijk voor (interne) bedrijfsprocessen die ondersteund worden door een platform. IBMN maakt al sinds haar oprichting, in 2008, gebruik van een digitaal aanbestedingsplatform, waarbij jaarlijks zo een 100 aanbestedingen worden doorlopen. Het betreft hier dan zowel meervoudig onderhandse, nationale openbare als Europese procedures van werken, diensten en leveringen. Ralph begeleidt zelf ook (innovatieve) projecten in civiele- en utiliteitsbouw. Ralph is bereikbaar via r.rheiter@ibmn.eu.

Peter Krombos, Provincie Overijssel

Peter Krombos is 25 jaar werkzaam als contractmanager bij de Provincie Overijssel en is verantwoordelijk voor de inkoop van werken, leveringen en diensten bij de eenheid Wegen en Kanalen. De inkoop betreft vooral werken zoals groot asfaltonderhoud wegen, groot onderhoud kunstwerken, groot onderhoud vaar­wegen, projecten (herinrichting, nieuwbouw en renovatie) en contracten betreffende dagelijks onderhoud van infrastructuur. Inkoop (leveringen en diensten) van wegenzout, gladheidsbestrijdingsmaterieel, inhuur nautisch personeel en raamovereenkomsten ingenieursdiensten vallen hieronder. Peter is bereikbaar via ap.krombos@overijssel.nl.

Nicole Dijkhuizen, Gemeente Enschede

Nicole Dijkhuizen is jurist bij de Stadsingenieurs van de Gemeente Enschede en is verantwoordelijk voor de inkoop en aanbestedingen in de GWW-sector. Zij adviseert de stadsingenieurs en de interne klanten met betrekking tot inkoop, aanbestedingen en bouwrecht en begeleidt de aanbestedingen. Tevens is zij mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het uitnodigingsbeleid van de Gemeente Enschede. Nicole is bereikbaar via n.dijkhuizen@enschede.nl.

Pieter Plate, Dunea

Pieter Plate is afdelingsmanager Inkoop bij Dunea en is vanuit deze rol, naast de aansturing van zijn team (6 Fte) verantwoordelijk voor de beleidsmatige aspecten van Inkoop. EMVI, duurzaamheid, efficiency binnen het inkoopproces en aanbestedingswetgeving zijn daarin belangrijke aspecten. Gezien de ontwikkelingen die het inkoopvak nog steeds doormaakt en de veranderende omgeving vindt hij het belangrijk bij te dragen aan de ontwikkelingen door kennis en ervaring te delen. Pieter is bereikbaar via p.plate@dunea.nl.

Steve Faerber, Port of Amsterdam

Steve Faerber is Hoofd Assetmanagement en Projecten Beheer bij NV Havenbedrijf Amsterdam en is onder andere verantwoordelijk voor complexe inkoop- en aanbestedingstrajecten in de civiele techniek. Zijn focus is gericht op de meest zorgvuldige resultaatsbeschrijving bij van aanbestedingen van leveringen, diensten en werken. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de kosten van uitvoering van deze projecten.

Binnen NV Haven Amsterdam is Steve in hoge mate beleidsbepalend over de wijze van inkoop binnen het bedrijf en draagt hij zorg voor innovatieve manieren van inkoop. Samen met de afdeling Juridische Zaken, die zorgdraagt voor controle en beleid van de rechtmatigheid van inkoop, werkt hij aan een resultaatgericht inkoopproces, die voldoet aan de vraag en de randvoorwaarden die door onze commerciële sector worden gesteld. Componenten als bruikbaarheid door de klant, imago, duurzaamheid en Social Return worden steeds vaker toegepast.Steve is bereikbaar via Steve.Faerber@portofamsterdam.nl.

Ria van Os, Waterschap Rivierenland

Ria van Os is senior inkoopadviseur bij Waterschap Rivierenland en is ten eerste verantwoordelijk voor de complexe en voornamelijk innovatieve inkoop- en aanbestedingstrajecten, zowel bij het begeleiden als het zelfstandig uitvoeren van aanbestedingen van leveringen, diensten en werken. Daarnaast adviseert zij de interne klant en beantwoordt ze vragen rondom inkoop en aanbestedingen. Tot slot is Ria van Os betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en draagt mede daardoor bij aan het verder professionaliseren van inkoop. Ria onderschrijft het belang dat het werkveld goed naar elkaar moet blijven luisteren om samen te zorgen voor de beste inkoop. Ria is bereikbaar via r.van.os@wsrl.nl.