Waarom steeds het wiel opnieuw uitvinden? - interview met Lindy Molenkamp

Lindy Molenkamp is een voorvechter voor samenwerken en vanaf het begin van Platform WOW als bestuurslid betrokken, zowel landelijk als regionaal. Bij de provincie Noord-Holland is ze verantwoordelijk voor alles onder de noemer ‘beheer en uitvoering’. Daar zit de aanleg, beheer, onderhoud en exploitatie van natte en droge infrastructuur in, maar ook bijvoorbeeld natuurontwikkeling en bodemsanering. 

Afkijken

"Op school wordt ons afgeleerd om af te kijken bij een ander, maar in het echte leven moet je dat nu juist wél doen! Platform WOW stimuleert medewerkers van organisaties om van elkaar te leren. Dit vind ik heel belangrijk, de opgaven waar de verschillende overheidsorganisaties voor staan zijn vaak vergelijkbaar. Waarom zou iedere gemeente, waterschap of provincie op eigen houtje steeds weer hetzelfde wiel moeten uitvinden? Een heel mooi voorbeeld vind ik de meeloopdagen die WOW organiseert: een dag in de keuken kijken bij een collega van een andere organisatie. Dat verlaagt ook de drempel om die persoon te bellen als je wilt weten hoe in een andere organisatie ergens tegenaan gekeken wordt," vertelt Lindy.

Kansen en risico’s

Lindy: "Een aantal jaar geleden onderzocht de Onderzoeksraad voor Veiligheid enkele ernstige ongevallen met beweegbare bruggen. Zij adviseerde toen dat de bevindingen over oorzaken en hoe dit soort ongevallen voorkomen kan worden, via WOW gedeeld moesten worden. Dat is gebeurd en daardoor is het bewustzijn over dit onderwerp in de sector echt vooruitgegaan. Het netwerk dat we samen vormen, onder de vlag van WOW, helpt echt om informatie over risico’s met elkaar te delen. Maar ook over kansen. We organiseerden de masterclasses Smart Mobility, waaraan zo’n duizend medewerkers van overheden uit het hele land deelnamen. Zo’n belangrijk, vernieuwend, onderwerp is daarmee relatief snel en breed op de kaart gezet. En dat is een voorwaarde om er samen mee aan de slag te gaan. Nog een concreet recent voorbeeld: de serie sessies over circulariteit. Je ziet dat beheerders daarin met elkaar optrekken; voor iedereen een groot en boeiend leerproces!"

Blijven investeren

"Er komen mooie, nieuwe thema’s op ons af, waar iedere beheerder met een beperkte hoeveelheid mensen en kennis, iets mee moet gaan doen. En die mensen hebben hun handen al vol aan hun dagelijks werk. Van middelgrote en kleinere gemeenten begrijpt iedereen dat zij niet alle deskundigheid in huis kúnnen hebben. Maar het geldt ook voor grotere organisaties. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om níet samen op te trekken, van elkaar te leren en elkaar te helpen. Materialen of onderdelen die de een overhoudt bij een vervanging, kan een ander misschien weer gebruiken. Maar dan moet je elkaar wel kennen, eventueel via-via, dus die netwerkfunctie van WOW doet er toe. En als je ziet wat WOW allemaal organiseert, met een begroting van circa 3/4 miljoen per jaar, dan is dat het dubbel en dwars waard. De grootste investering is werktijd van medewerkers - feitelijk kennisontwikkeling en het leggen en onderhouden van collegiale verbindingen,” besluit Lindy.