Ontdek de doorfietsroutes van de provincie Utrecht tijdens de meeloopdagen

Interview met Eelco van Ruiten van de provincie Utrecht.

Op donderdag 26 september organiseert de provincie Utrecht in het kader van de vernieuwde Meeloopdagen een excursie over de doorfietsroutes in de provincie. In dit interview licht projectleider Eelco van Ruiten de doorfietsroutes en de excursie toe.

Eelco, wat is jouw functie en wat heb je te maken met doorfietsroutes?

“Sinds drie jaar ben ik projectmanager voor de fietsinfrastructuur binnen het uitvoeringsprogramma Fiets. Ik werk samen met gemeenten, het Rijk, waterschap Rivierenland en provinciale collega's om de kwaliteit van het fietsnetwerk te verbeteren en zo een aantrekkelijk alternatief te bieden voor auto en openbaar vervoer. Mijn taak is om knelpunten in de infrastructuur aan te pakken en doorfietsroutes te ontwikkelen. Dat zijn vlotte, veilige en comfortabele routes die dorpen en steden met elkaar verbinden. We proberen ervoor te zorgen dat fietsers hier zo min mogelijk obstakels tegenkomen, zo snel mogelijk groen krijgen bij verkeerslichten en zoveel mogelijk voorrang hebben op ander verkeer.”

Welke uitdagingen kom je tegen bij het realiseren van deze doorfietsroutes?

“We hebben in totaal 1.500 kilometer fietsinfrastructuur, waarvan 150 kilometer wordt gepromoveerd tot doorfietsroute, verdeeld over negen routes. Zoals in elk project is geld een uitdaging. Ongelijkvloerse kruisingen, zoals tunnels en viaducten, kosten ontzettend veel geld en kun je niet overal realiseren. Het is dus altijd afwegen waar je welke maatregel neemt. De norm voor doorfietsroutes is dat je maximaal 15 seconden wachttijd hebt bij een verkeerslicht, maar het liefst wacht je natuurlijk helemaal niet. Daarnaast hebben we te maken met belangen op het gebied van natuur. We hebben veel routes door het bos en gebieden waar beschermde soorten leven, zoals vleermuizen en zelfs zandhagedissen. Daar moeten we zo goed mogelijk rekening mee houden. In de bebouwde kom spelen weer andere belangen en is met name de ruimte beperkt.”

Met wie werken jullie samen aan de doorfietsroutes?

“Binnen de provincie hebben we een team van zo’n vijftien mensen die hiermee bezig zijn en daarnaast werken we samen met gemeenten, aannemers, adviesbureaus en ingenieursbureaus. Wat ik heel mooi vind: we steken niet alleen de handen uit de mouwen voor onze eigen provinciale fietsinfrastructuur, maar voeren ook projecten uit op het grondgebied van een aantal gemeenten. Die zijn wel enthousiast over doorfietsroutes, maar hebben niet altijd de capaciteit in huis om ze te realiseren. In die gevallen geven ze ons het mandaat om verbeteringen aan te brengen op de gemeentelijke infrastructuur.”

Kruising Kwekersweg , Provincie Utrecht

Wat houdt de excursie in die jullie op 26 september organiseren?

“We willen andere beheerders van de weg, maar ook omgevingsmanagers, projectleiders, verkeerskundigen en andere geïnteresseerden informeren over de fietsinfrastructuur in de provincie Utrecht. Ook vinden we het altijd nuttig om kennis uit te wisselen. We gaan bij een aantal doorfietsroutes kijken die al voor een deel gerealiseerd zijn en we geven een presentatie over het beleid: wat wordt landelijk beoogd met deze doorfietsroutes, hoe zitten we er als provincie in en waar liggen de uitdagingen? Verder probeer ik een vergadering met één van de bouwteams in te plannen, zodat je ook kunt zien welke uitdagingen je tegenkomt als je eenmaal richting uitvoering gaat.

De afgelopen jaren is er zo’n 70 miljoen euro aan provinciaal en gemeentelijk geld aan de doorfietsroutes besteed en de komende jaren is het de bedoeling om dit tempo minimaal vast te houden. Je kunt je dus voorstellen dat er een flinke projectorganisatie achter zit. Fiets wordt een steeds belangrijker thema vanwege de beperkt beschikbare ruimte en doordat het een relatief schone manier van verplaatsen is. Naast het delen van kennis laat ik ook graag zien hoe leuk de provincie Utrecht als werkgever is!"

Contact

Eelco van Ruiten

Provincie Utrecht

Projectleider Fiets

Eelco van Ruiten