De beheerders van morgen in actie

Onderbouwleerlingen aan de slag met hitte- en wateroverlast in de stad

Elk schooljaar bundelen Stichting Technasium en Platform WOW de krachten om jongeren op het voortgezet onderwijs uit te dagen op beheerdersvraagstukken. Deze samenwerking maakt jongeren bewust van de weg- en watersector en de mogelijkheid hier in de toekomst ook te werken. In 2021 lanceerden we 'Technasium to the Rescue', een landelijk project waarbij ruim 1000 scholieren aan de slag gingen met de klimaatadaptatie van Nederland.

Onderbouwleerlingen in Amstelveen

Eén van de deelnemende scholen is het Keizer Carel College in Amstelveen. Onderbouwleerlingen gingen in opdracht van de gemeente Amstelveen aan de slag met hitte- en wateroverlast in de stad. Drie jaar later is de gemeente Amstelveen nog steeds enthousiast over de resultaten en werken zij nog jaarlijks samen met het Technasium.

Gedurende twee maanden werkten de leerlingen aan de casus 'De klimaatbestendige stad'. Ze bedachten creatieve oplossingen die ze vervolgens in 2022 en 2023 presenteerden aan Wim en zijn collega’s, waaronder ook de wethouder. In het proces werden zij bijgestaan door Floris Boogaard, lector en onderzoeker op het gebied van klimaatadaptatie. Floris: "De creativiteit en het enthousiasme van de kinderen bij dit onderwerp geven mij hoop en energie. De kinderen zijn nu bewust van de problemen en hebben bijgedragen aan oplossingen. Zij dragen dat ook weer over aan anderen."

Technasium to the rescue: 120 junior adviseurs klimaatadaptatie

Technasium to the rescue: 120 junior adviseurs klimaatadaptatie

Enthousiaste opdrachtgever en experts

Wim Kok, adviseur riolering en klimaatadaptatie, toont zich enthousiast over de samenwerking met Technasium en Platform WOW. Wim: "We moeten ons sneller aanpassen dan het klimaat verandert en hebben daar iedereen voor nodig. We zijn al voortvarend bezig met de energietransitie, maar zien ook uitdagingen in de uitvoering ervan. Het begint bij de jeugd, die al vroeg deze (studie)keuze moet maken."

Investeren in een nieuwe generatie beheerders

Ben jij als beheerder geïnteresseerd in een nieuwe kijk op de uitdagingen waar je voor staat? Ben je bereid tijd te investeren in de nieuwe generatie beheerders en hun vernieuwende ideeën? Neem contact op met Samantha Wicht voor meer informatie over hoe je kunt deelnemen aan dit initiatief. Voor meer details over deze opdracht kun je contact opnemen met Floris Boogaard.

Neem contact op met Samantha of Floris

Samantha Wicht
Samantha Wicht
Platform WOW
Programmacoördinator Human Capital
Floris Boogaard
Floris Boogaard
Hanze Hogeschool en Deltares
Professor spatial transformations