Maak kennis met Meinke Schouten, projectleider Water

Meinke Schouten is sinds eind 2023 aan de slag als projectleider en verbinder Water van Platform WOW. Hoog tijd om nader kennis met haar te maken. Wat is haar eerste indruk van het platform en waar houdt zij zich momenteel mee bezig? 

Vertel, wie is Meinke? 

"Met mijn man en twee puberdochters woon ik in Leiden. Ik werk als zelfstandig adviseur op het gebied van duurzaamheid en circulariteit in de GWW-sector. Mijn hart ligt bij het waterbeheer en de waterschappen, waar ik alweer 20 jaar werkzaam mag zijn. Binnen het platform ben ik verantwoordelijk voor de onderwerpen gericht op water en denk ik mee met alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Als sector staan we gesteld voor grote transities. Op mijn manier probeer ik hierin te ondersteunen en kennisontwikkeling te initiëren en te faciliteren." 

Wat is je eerste indruk van Platform WOW? 

"Het platform organiseert kennissessies en bijeenkomsten over actuele onderwerpen die ertoe doen voor (vaar)weg- en waterbeheerders. Het platform volgt de belangrijke transities en vertalen deze naar relevante vraagstukken voor de beheerders, zodat zij daar daadwerkelijk handvatten voor aangereikt krijgen. Zo zou ik de why en how van het platform in een notendop omschrijven."

Waar krijg jij energie van? 

"Ik krijg met name energie van het opereren op het vlak van beleid naar uitvoering. Hoe kunnen we samen komen van vage ambities naar concrete stappen die beheerders moeten zetten en zo bij te kunnen dragen aan de transities? Dit is een vraagstuk waar ik graag op kauw. We moeten de mensen daadwerkelijk in beweging krijgen en de ambities waar maken."

Wat is in jouw ogen de grootste uitdaging?

"De grootste uitdaging binnen de sector is, met een krimpende arbeidsmarkt, invulling geven aan de grote opgaven voor de komende decennia. De opgaven worden steeds groter en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Het voelt allemaal even urgent. We zitten nu in de fase waarin we beseffen dat er veel nodig is en dat we daar ook naar kunnen handelen. Dat komt allemaal bij de beheerder terecht, die ook te dealen heeft met minder collega’s. Dat knelt. Mijn persoonlijke uitdaging is het bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsambities in 2030."

Kun je concrete dingen noemen waar je je nu mee bezig houdt?

"Op dit moment organiseer ik een water webinarreeks, gericht op actuele onderwerpen in de watersector van AI tot Water en Bodem Sturend. Daarnaast onderzoek ik wat de rol kan zijn van het platform bij het concreet maken van de KCI (klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten) ambities voor de beheerders."

Neem contact op met Meinke

Meinke Schouten
Meinke Schouten
Platform WOW
Projectleider en verbinder Water