2023: een impactvol jaar - column Astrid Schoon en kerstgroet

Programmateam WOW

Programmateam WOW

Terugkijkend op dit jaar besef ik me des te meer dat ontmoeting, samenwerking en kennisdeling over de organisaties heen belangrijker zijn dan ooit. Samen met het programmateam van WOW en collega's uit het netwerk hebben we maar liefst 62 activiteiten op poten gezet om dit te stimuleren en te bewerkstelligen. Hoe gaaf is dat!? 

Een reisgids voor meer grip

Het prognoserapport Vernieuwingsopgave Infrastructuur maakt met cijfers en inzichten duidelijk dat we écht verder vooruit moeten kijken bij de vervanging en renovatie van onze infrastructuur. De krapte op de arbeidsmarkt en materialen vormt daarbij een extra uitdaging. Samen bereik je meer dan alleen, dit bewijst ook de Club van 25, bestaande uit beheerders door het hele land. De reisgids is hier een mooie uitkomst van. Doe er je voordeel mee. 

De WOW-dag

Op 2 november kwamen we na twee jaar weer samen voor dé landelijke WOW-dag. Het stormachtige weer van die middag stond symbool voor de tijd van transities waarin we ons bevinden... De WOW-prijs nominaties lieten door hun gave innovaties en impactvolle samenwerkingen zien dat de sector zich door die storm heen knokt.  

De opgaven van gemeenten

Ik vond het ontzettend fijn om zoveel mensen weer live te zien en te spreken dit jaar. Onder andere tijdens de provinciale bijeenkomsten 'Op weg naar Duurzame Infra' voor gemeenten. Ook in 2024 blijven we ons inzetten voor gemeenten. Zet maar eens hun opgaven tegenover de beschikbare menskracht om dit voor elkaar te krijgen. Dit vraagt om hulplijnen en ik hoop dat wij daar als WOW veel in mogen betekenen. Weet ons ook te vinden als je deze hulp zoekt. 

Ontmoeting binnen én buiten

De reeks zomerscholen krijgt in 2024 zeker een vervolg. Wat was het heerlijk om een uitstapje te maken met de boot langs de Afsluitdijk, rondgeleid te worden bij de Prinses Margriettunnel en een bezoek te brengen aan de circulaire RWZI in Terwolde. En nog veel meer! Ook op de Dag van de Circulariteit in oktober vonden er veel ontmoetingen plaats: maar liefst 400 weg en waterprofessionals reisden af naar Veenendaal.  

2024 

Beheerders hebben een belangrijke sleutelrol bij het realiseren van de opgaven. Daarom continueren we het programma in 2024 en staan er wederom veel ontmoetingen op het programma. We geven onder andere een vervolg aan de reeks beheerders van de toekomst, nemen jullie mee in de transitie naar programmatisch werken en reiken beheerders de helpende hand om klimaatneutraal en circulaire aanleg en beheer in praktijk te brengen. Dit doe ik samen met het vernieuwde programmateam, waar Bart en Meinke de nieuwe aanvulling in zijn. 

Fijne dagen en graag tot in het nieuwe jaar.
Astrid Schoon, programmamanager Platform WOW

Neem contact op met Astrid

Astrid Schoon
Astrid Schoon
Platform WOW
Programmamanager