Gewoon bijzonder: interview met Piet van Erp van Waterschap Vechtstromen

In onze rubriek ‘Gewoon bijzonder’, zetten we collega’s in het zonnetje. Zij doen ‘gewoon’ hun werk en leveren daarmee een bijzondere bijdrage aan veilige wegen en wateren. Piet van Erp werkt als strateeg externe financiering bij Waterschap Vechtstromen. Samen met zijn collega’s van het subsidiecluster, zorgt hij voor de financiële middelen die nodig zijn om de projecten van het waterschap uit te voeren.

Belangrijke schakel in de projecten

Piet zijn werk vindt meestal plaats op de achtergrond, maar vormt een belangrijke schakel in de projecten van het waterschap. Zonder het geld dat hij met zijn team werft, zouden veel projecten niet van de grond komen. “Mijn belangrijkste taak is om de opgaven van het waterschap te koppelen aan provinciale, nationale en Europese programma’s,” vertelt Piet. “Elke subsidie, fonds of lening wordt beschikbaar gesteld voor een specifiek doel. Een minister, eurocommissaris of gedeputeerde wil bijvoorbeeld nieuwe oplossingen voor klimaatadaptatie vinden of de ontwikkeling van watertechnologie stimuleren. Ik zorg dat we weten voor welke subsidies we in aanmerking komen en welke projecten we daarmee kunnen financieren.”

Combinatie van uitvoering en financiën

Hoewel het werk van een subsidieadviseur weleens als ‘centen zoeken' wordt gezien, speelt het werk zich af op het snijvlak van uitvoering en financiën. “Ik heb veel contact met projectleiders en projectmanagers, dus met de uitvoering van projecten, om te weten wat er speelt,” licht Piet toe. “Daarnaast houd ik bij welke subsidies en financiële mogelijkheden er zijn. Die twee breng ik bij elkaar, zodat projecten die soms heel veel geld kosten, met extra financiering sneller kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor werk ik nauw samen met collega’s bij de andere waterschappen, provincies, gemeenten en het buitenland. We hebben immers vaak dezelfde opgaven en krijgen samen veel meer voor elkaar dan alleen.”

Groeiplan Watertechnologie kent 135 miljoen euro toe

Een voorbeeld van deze samenwerking is het Groeiplan Watertechnologie. Dat is een consortium van maar liefst 600 partijen, die samen vernieuwende watertechnologieën gaan ontwikkelen. Samen met een groot aantal partners, werkte Piet de afgelopen anderhalf jaar aan een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds om hier financiering voor te krijgen. En met succes: in februari 2023 werd er maar liefst 135 miljoen euro toegekend. Daardoor kan een groot aantal innovatieve projecten doorgang vinden, waarvan er twee voor Waterschap Vechtstromen heel belangrijk zijn. 

Het eerste project betreft het verwijderen van medicijnresten met een nieuwe membraantechnologie op de rioolwaterzuivering Enschede. Het andere project gaat over het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie voor waterzuiveringen. “Beide projecten voeren we samen met andere waterschappen, de provincie, verschillende gemeenten en bedrijven uit,” licht Piet toe. “Omdat het om een Nationaal Groeifonds voorstel gaat, is het belangrijk dat we hiermee ook de economie stimuleren. Om dit element ook in de aanvraag te verwerken, moest ik mezelf wel een beetje omturnen van waterman tot econoom.”

Voor Piet was de toekenning van het Nationaal Groeifonds een kroon op zijn noeste werk, want als je aan zo’n traject begint, is het nog lang niet zeker dat je het geld uiteindelijk ook krijgt. Je hebt dus flink wat doorzettingsvermogen en positiviteit nodig. Ook moet je goed kunnen bemiddelen tussen partijen die verschillende belangen hebben en heel veel lobbyen."

Je kunt de mooiste subsidieaanvragen schrijven, maar als mensen het je niet gunnen, dan gaat het feest niet door.

Infocaster.PlatformWOW.Web.Models.Pages.Image Piet van Erp

De gunfactor

Met die gunfactor zit het bij Piet wel goed. Er zijn weinig mensen binnen de waterschaps- of de subsidiewereld die hem niet kennen. Ook in het buitenland heeft hij veel contacten waar hij collega’s mee kan verbinden. Het belangrijkste is voor hem samenwerken, “maar niet steeds met dezelfde mensen!” lacht hij erbij. “Ik zeg altijd: blijf bewegen, ga op pad, pak de trein in binnen- of buitenland en leer van hoe anderen het doen. Zo ontwikkel je jezelf, plus je brengt al die kennis weer mee naar het waterschap. Op die manier kunnen we met ons waterbeheer steeds meer waarde toevoegen voor de omgeving, omwonenden, landbouw en economie.”

Neem contact op met Piet

Piet van Erp
Piet van Erp
Waterschap Vechtstromen
Strateeg externe financiering