Interview met Jan Hendrik Dronkers: 15 jaar Platform WOW en de toekomst

In het kader van ons vijftienjarige bestaan sprak Astrid Schoon (programmamanager WOW) met Jan Hendrik Dronkers over zijn tijd bij Platform WOW. Jan Hendrik stond van 2011 tot 2017 als directeur-generaal van Rijkswaterstaat aan het hoofd van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en is sindsdien secretaris-generaal bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Jan Hendrik, jij hebt best lang aan het roer gestaan van Platform WOW. Hoe vond je dat?

Geweldig. Ik ben altijd een voorvechter van samenwerking geweest en mijn rol bij Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders paste daar uitstekend bij. 

De wereld verandert steeds sneller, hoe kijk jij nu tegen samenwerking aan?

Het wordt alleen maar belangrijker met het opgavegericht werken van deze tijd. Daarbij zijn we expliciet niet in ons eentje bezig met het vernieuwen van een weg of brug, maar kijken we vooral naar wat er nog meer in de omgeving speelt. We ontmoeten elkaar als beheerders continu in het fysieke domein. Dat kun je zien als hinderlijk, maar volgens mij het is vooral een kans.

Als je elkaar kunt ontmoeten, elkaars taal spreekt, elkaar gaat begrijpen en dingen gezamenlijk doet, heb je veel meer kracht dan dat je eigenlijk denkt. Platform WOW was destijds al een voorloper van die gedachte.

Jan Hendrik Dronkers

Ik zie dat je meteen enthousiast wordt als je over Platform WOW praat.

Ja, het is gewoon ontzettend leuk om van elkaar te leren, omdat het verrijkt, vernieuwt en verbindt. Door Platform WOW zien we als gemeenten, waterschappen, provincies, Rijkswaterstaat waar anderen tegenaan lopen en krijgen we de kans om elkaar laagdrempelig te ontmoeten. Het leuke aan de WOW-formule is dat je niet gelijk allemaal beslissingen hoeft te nemen. Je hoeft geen targets te halen, maar je deelt met elkaar waar je  mee worstelt en maakt van één plus één drie. Dat is de opgave van Platform WOW en dat maakt dat mensen er graag in investeren. Dat is het geheim van WOW, denk ik: elkaar versterken. En niet elkaar becommentariëren, de schuldige zoeken of aanwijzen.

Als je kijkt naar de grote uitdagingen die op ons afkomen, maar ook de kansen, wat betekent dat dan voor de samenwerking volgens jou?

Er komt alleen maar meer op ons af: de enorme woningbouwopgave, de energietransitie, de verduurzaming, het stijgende aantal inwoners, mobiliteit, en nu ook water en bodem die leidend worden. Tegelijkertijd hebben we te maken met een personeelstekort in onze sector. Dat betekent dat we bij alles wat we doen over onze schouder moeten kijken: hoe kan ik mijn taak met de hulp van partners nog beter uitvoeren? En hoe kan ik een ander zijn opgave verrijken? Dat is een vraag die we ons bij elk project, elke stap die we zetten, moeten stellen. Dat geldt voor uitvoerders, beleidsmakers, maar ook op interdepartementaal niveau. 

Denk alleen al aan de woningbouw: er moeten nog 900.000 woningen bij komen. Het kabinet heeft daar 7,5 miljard voor beschikbaar gesteld, maar waar zetten we die woningen neer? Bouwen we dieper gelegen, hoe zorgen we dan voor waterveiligheid? Hoe verbinden we functies als klimaatadaptatie, landbouw, duurzaamheid met deze opgave? Als we daar aan de voorkant over nadenken, dan zetten we uiteindelijk een robuuster systeem neer.

Als ik het zo hoor is Platform WOW met de samenwerkingsgedachte dus nog wel even nodig?

Platform WOW tot de macht vier als je het aan mij vraagt. Als we maar de rust opbrengen om het gewoon samen te doen, dan kunnen we hele mooie dingen bereiken in dit land.

WOW tot de vierde klinkt mij als muziek in de oren. Moeten we ons dan ook verbreden denk je?

Het belangrijkste is dat je je richt op de vraag die er is. Dat houdt in dat je als WOW, net als de beheerders, moet blijven vernieuwen. Dus zoek nieuwe kansen, bedenk nieuwe vormen. Maar blijf niet eindeloos praten, want soms vraagt de urgentie ook gewoon om nu handelen.

Think big, act small, dan is er voor dit gremium nog heel veel moois te behalen de komende jaren.

Jan Hendrik Dronkers