“Het mooiste vind ik als je samen tot een gedragen resultaat komt, zeker als de deelnemers een verschillende achtergrond of invalshoek hebben.”

Michelle Talsma, programmamanager Watersysteemonderzoek bij de STOWA, is een van de juryleden voor de WOW-prijs 2021. We vroegen Michelle naar haar connectie met WOW en hoe zij denkt over samenwerken.

Wat is jouw kijk op Platform WOW?

STOWA is mede partner van WOW in het organiseren van kennisuitwisseling, zo doen we mee door het organiserenvan webinars rondom circulaire economie en klimaatverandering. De doelstelling van WOW past goed bij die van de STOWA. Onze strategienota heet niet voor niets ‘Energie in synergie’. Onlangs hebben we een WOW-webinar gehouden  over klimaatverandering. Ik was aangenaam verrast over het hoge deelnemersaantal aan dit webinar en daarmee het bereik van het platform. Uit de vragen van de deelnemers bleek hoezeer dit thema leeft, maar ook de diversiteit van het publiek. Daardoor krijg je vragen uit onverwachte hoek. Dat houd je scherp en is leuk. 

Wat vind jij het tofste danwel het lastigste aan samenwerken?

Het tofste vind ik als je samen tot een gedragen resultaat komt, zeker als de deelnemers een verschillende achtergrond of invalshoek hebben. Niemand is tegen samenwerking, echter écht goed samenwerken is een uitdaging. Soms kan het best even knallen. Jouw idee of oplossing hoeft niet die van een ander te zijn. De tijd nemen om elkaar te leren kennen, te doorgronden en dan ‘meters maken’ is de kunst. Een bekende uitspraak is: ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’.

Wat is jouw motivatie om voor de WOW-prijs te jureren?

Het is een hele opgave om in coronatijd samen te werken. Ik ben benieuwd hoe de genomineerden dat ervaren hebben en zich daar doorheen hebben geslagen. Ik ga kijken hoe de samenwerking tot stand gekomen is, en hoe verassend die is en hoe de genomineerden ondanks de belemmeringen van de covid crisis goede resultaten hebben bereikt.

Neem contact op met Michelle

Michelle Talsma

STOWA

Research manager

Michelle Talsma