"Met mijn ‘marktblik’ hoop ik voor de WOW-prijs bij te dragen aan het in de etalage zetten van deze samenwerk-pareltjes"

Ralph van Roessel, jurylid WOW-prijs 2021

Ralph van Roessel, directeur van ingenieurs- en adviesbureau TAUW, is een van de juryleden voor de WOW-prijs 2021. We vroegen Ralph naar zijn connectie met WOW en hoe hij denkt over samenwerken.

Wat is jouw kijk op Platform WOW?

Om eerlijk te zijn had ik, tot ik dit voorjaar gevraagd werd als jurylid, nog nooit van het platform gehoord. Waarschijnlijk omdat ik enkel bij de start van mijn carrière bij de overheid heb gewerkt en nu al 20 jaar bij ‘de markt’ waar dit platform nauwelijks bekendheid heeft. Het gedachtengoed van WOW spreekt me echter enorm aan. De afgelopen jaren zijn projecten van beheerders van de fysieke leefomgeving, zeker door ontwikkelingen als klimaatverandering, digitalisering en verduurzaming van de sector, steeds complexer geworden. Het delen van kennis en ervaringen en het bevorderen van de samenwerking, zowel tussen opdrachtgevende partijen onderling als tussen opdrachtgevers - ingenieurs-/adviesbureaus en aannemers, is essentieel om met elkaar succesvol projecten te realiseren. En daarmee Nederland mooier, gezonder en toekomstbestendig te maken.    

Wat vind jij het tofste danwel het lastigste aan samenwerken?

Ik geloof heilig dat elk project en elke samenwerking gebaat is bij het samen aan tafel brengen van verschillende perspectieven en talenten en het creëren van een werkomgeving waarin die kennis en talenten tot hun recht komen. De samenwerking tot stand brengen tussen mensen die een ander perspectief hebben of een andere ‘taal’ spreken en elkaar daardoor niet meteen goed begrijpen is enorm lastig. Het is echter ook het mooiste wat er is: als mensen echt gezamenlijk aan een opgave werken en daarbij de meerwaarde van de onderlinge verschillen zien. Dan gebeuren er hele mooie dingen waar ik enorm van kan genieten.

Wat is jouw motivatie om voor de WOW-prijs te jureren?

In de krant en op het nieuws lees en hoor je vooral over de projecten waar de samenwerking moeizaam verloopt dan wel soms volledig ontspoort. De afgelopen jaren is de samenwerking in de volle breedte van de Grond Weg en Waterbouw echter enorm verbeterd.  Met mijn ‘marktblik’ hoop ik voor de WOW-prijs bij te dragen aan het selecteren van een aantal succesvolle voorbeelden en het echt in de etalage zetten van deze ‘samenwerk – pareltjes’.

Neem contact op met Ralph

Ralph van Roessel

Ingenieurs- en adviesbureau TAUW

Directeur

Ralph van Roessel