(VOL) Online cursus iVRI voor wegbeheerders van start (drie edities)

Deze periode waarin we meer dan gemiddeld thuiswerken biedt wellicht de gelegenheid om online kennis over iVRI’s te vergroten. Kennis die onmisbaar is voor onze gezamenlijke ambitie: de grootschalige uitrol van iVRI’s. Daarom organiseren we een speciale online editie van de cursus iVRI voor mensen die te maken hebben (of krijgen) met iVRI's. 

Cursusdata

De cursus bestaat uit drie dagdelen van drie uur. Het is niet mogelijk om je in  te schrijven voor losse onderdelen. 

Editie 1 (VOL)

1. Woensdag 22 april 09.30 - 12.30 uur
2. Donderdag 23 april 13.30 - 16.30 uur
3. Vrijdag 24 april 09.30 - 12.30 uur

Editie 2 (VOL) 

1. Dinsdag 28 april 13.30 - 16.30 uur
2. Woensdag 29 april 13.30 - 16.30 uur
3. Donderdag 30 april 13.30 - 16.30 uur

Editie 3 (VOL)

1. Maandag 11 mei 13.30 - 16.30 uur
2. Woensdag 13 mei 09.30 - 12.30 uur
3. Donderdag 14 mei 09.30 - 12.30 uur

Programma 

De cursus is een gemakkelijke en interactieve manier om te leren. Ook is er volop gelegenheid om kennis en ervaring uit te wisselen met vakgenoten en gewoonweg te oefenen. De dagdelen zijn onder leiding van actieve deskundige cursusleiders en zijn gebaseerd op het CROW Stappenplan iVRI.

Dagdeel 1: Introductie iVRI en stappenplan

  • Welkom, leerdoelen en uitleg praktische zaken
  • Introductie iVRI
  • CROW Stappenplan iVRI

Dagdeel 2: iVRI - nieuwe aspecten voor wegbeheerders

  • Privacy, Security en aansprakelijkheid
  • TLC ID’s, TLEX, iVRI koppelvlakconfiguratieformulieren, netwerkverbindingen
  • Beheer en onderhoud

Dagdeel 3: Keuzes voor de wegbeheerder

  • VRI: van regelen op cyclustijd naar regelen op wachttijd en beleidsmatige effecten
  • iVRI in de praktijk – ervaringen wegbeheerder

De cursus start op drie verschillende data. Elke editie bestaat uit drie dagdelen van drie uur. Je kunt je niet inschrijven voor losse onderdelen. Nadat je je hebt aangemeld informeren we je over de werkwijze van de cursus. 

Voor wie is deze cursus en wat zijn de voorwaarden? 

Deze cursus is bedoeld voor wegbeheerders die betrokken zijn bij de uitrol van iVRI’s. Om in deze periode de drempel voor deelname aan deze cursus zo laag mogelijk te houden en zo veel mogelijk deelnemers te bereiken wordt er geen inschrijfgeld gevraagd. De organisatoren beogen hiermee een stevige bijdrage te leveren aan de kennis- en praktijkontwikkeling van Smart Mobility professionals in Nederland. Het doel is om de uitrol van iVRI's in Nederland efficiënt en effectief te laten verlopen. Deelname is daarom niet vrijblijvend en we verwachten serieuze en actieve deelname die wordt gesteund door leidinggevenden. Wij verwachten dat je alle drie de dagdelen volgt, zodat we bij latere dagdelen kunnen voortbouwen op de kennis die je hebt opgedaan in de eerdere dagdelen. Dit is nodig voor het efficiënt laten verlopen van de online cursus. 

Aanleiding cursus 

Meerdere overheden gaven aan dat kennis over iVRI’s in hun organisaties beperkt is en zij deze graag uitbreiden. Deze cursus brengt professionals een stevige set van iVRI kennis en vaardigheden bij. Hiermee is grote efficiencywinst te behalen bij de uitrol van iVRI’s en zijn faalkosten te reduceren. Steeds meer wegbeheerders, (beleids)adviseurs, projectleiders, programmeurs, technici en ICT deskundigen krijgen te maken met iVRI’s. Komende tijd moeten zij duizenden iVRi’s ‘van de tekentafel naar het kruispunt’ zien te brengen. De ervaring leert dat het traject van gewenst beleidseffect tot implementatie van een werkende iVRI in de dataketen met ook service providers en professionele doelgroepen vaak wordt onderschat. Maar ook dat als eenmaal duidelijk is wat er moet gebeuren het wel weer meevalt. Dát is het doel van deze cursus: zorgen voor inzicht en overzicht, samen het praktische Stappenplan iVRI doorlopen, bijbrengen van reeds aanwezige kennis en ervaringen en kennismaken met ondersteunende instrumenten. En dit actief toegelicht en besproken door deskundigen die zelf al de nodige praktijkervaringen hebben met het realiseren van iVRI’s.

Wie maakt dit aanbod mogelijk?

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het initiatief genomen voor deze online cursus en draagt bij om de deelname aan de cursus kosteloos te maken. Platform WOW (Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders) organiseert de cursus. De cursus is een onderdeel van de Krachtenbundeling, mede ondersteund door het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB). DTV Consultants is vanuit hun inhoudelijke expertise gevraagd de online cursus te verzorgen, die is gebaseerd op hun bestaande ‘fysieke’ cursus over iVRI’s.

Met deze cursus zetten we stappen in de invulling van de landelijke Human Capital Agenda Smart Mobility. Smart Mobility ontwikkelingen vragen immers nieuwe kennis en kunde binnen de overheden. Met deze toegankelijke cursus geven we een impuls aan de ontwikkeling van ons human capital.