Samenwerken is geen doel op zich - interview noordelijke waterschappen

Op donderdag 12 maart vond de kennisuitwisseling tussen de drie noordelijke waterschappen plaats. Ruim 80 collega's kwamen bij elkaar voor ontmoeting, versterken van de samenwerking en kennisuitwisseling. Wendy Tromp (Wetterskip Fryslân), Hendrik Jan Huiting (Waterschap Hunze en Aa's) en Maurice Lunenborg (Waterschap Noorderzijlvest) hielpen ons met de voorbereidingen. Hoe kijken zij op de bijeenkomst terug en hoe gaan zij nu verder?

 

Teamleiders

Hoe kijken jullie terug op 12 maart?

We zijn erg tevreden over de opkomst en energie die er ontstond. De sfeer was open en relaxed. Er zat diversiteit in de onderwerpen en de samenstelling van de deelnemers. Van projectleiders tot technische adviseurs. Mensen hebben elkaar echt gevonden doordat we op een interactieve manier kennis uitwisselden. Al met al was het een fantastische middag! 

Wat zijn de gedeelde opgaven met de andere waterschappen?

Circulariteit, de energietransitie, techniek en aanbesteding zijn de thema’s die in de ver het meest leven en die zich goed voor kennisuitwisseling lenen. Wendy: “Ik zie mogelijkheden om gezamenlijk opdrachten uit te vragen bij adviesbureaus.” 
Tijdens de kennisuitwisseling waren er veel eye-openers doordat men nu weet dat er collega’s aan ‘de andere kant van de grens’ tegen dezelfde issues aanlopen. En dat we oplossingen voor elkaar hebben. Als je zoiets groots als het thema circulariteit niet coördineert, gaat iedereen op zijn eigen eilandje pionieren. Daarom is het onze opgave om daar, met elkaar én de markt, handen en voeten aan te geven. De energietransitie is ook iets wat enorm leeft bij de waterschappen. Tijdens de kennisuitwisseling vond een goed gesprek plaats over zonnepanelen op eigen assets. De deelnemers spraken af in het vervolg met elkaar in contact te blijven. Hendrik Jan: “En dát is precies waarom de kennisuitwisseling georganiseerd werd!”

Wat betekent samenwerken voor jullie?

Samenwerken is letterlijk samen ergens voor gaan waarbij individuele belangen ondergeschikt zijn aan het teambelang. Samenwerken is ook luisteren, helpen en ondersteunen. Soft skills zijn de key succesfactor. Het is wel belangrijk om van tevoren de nut en noodzaak goed te bepalen. Samenwerken is geen doel op zich. Maurice: “Daar ben ik het volledig mee eens. Alles wat we doen moet bijdragen aan het grotere doel: de veiligheid van de burger.”

Wat is de volgende stap in de samenwerking tussen de drie waterschappen? 

Als het goed is worden er nu ook al ‘mini-stapjes’ gezet doordat mensen elkaar nu beter kennen en elkaar weten te vinden. We denken ook aan het organiseren van themabijeenkomsten en instellen van vakgroepen. In de komende periode moet dat online worden georganiseerd. We zouden bijvoorbeeld toe kunnen werken naar een toolbox circulariteit waar projecten uit kunnen putten. Daarvoor is het nodig dat we elkaar bellen, opzoeken en met elkaar in gesprek gaan. Mooi om te zien dat er op 12 maart en ook daarna veel contactgegevens zijn uitgewisseld. Laten we elkaar in 2021 op dezelfde manier ontmoeten, maar dan bij Fryslân of Noorderzijlvest!