Meeloopdag Niek Daamen en Jos Voeten

Niek Daamen (adviseur verduurzaming Stadsingenieurs Breda) liep een dag mee met Jos Voeten van RWS (Water, verkeer en leefomgeving).

Wat waren vooraf je verwachtingen, en zijn die uitgekomen?

Jos: Ik had de verwachting dat op hoofdlijnen de zelfde issues en problemen spelen binnen de organisatie van RWS en de gemeente Breda. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de interne verkokering, waardoor integrale samenwerking erg complex is. Dit blijkt ook het geval te zijn.

Niek: Ik had de verwachting meer inzicht te krijgen hoe duurzaamheid wordt geïntegreerd binnen de organisatie van RWS en zijn projecten. Aan deze verwachtingen is zeker voldaan, bijvoorbeeld met de uitleg rondom de netwerkbeheervisie.

Wat is je opgevallen bij je collega? Wat doen jullie hetzelfde?

We hebben dezelfde drive om duurzaamheid structureel in het werk en de organisatie te verankeren. Dit doen we wel beide vanuit een andere rol en invalshoek. Eén vanuit visie, bijvoorbeeld van de strategische lange-termijnagenda van SmartwayZ.NL naar concrete maatregelen voor smart en green mobility. De ander houdt zich meer bezig met het vertalen van deze visie naar maatregelen in de praktijk.

Wat ga je morgen anders doen?

Vanuit de gedachte dat we samen verantwoordelijk zijn voor het samenhangend functioneren van het watersysteem en het mobiliteitssysteem gaan we kijken naar de concrete mogelijkheden om hier samen invulling aan te geven.

Niek: Voor Breda is het interessant de Mutual gains approach te verkennen, wellicht dat deze aanpak draagvlak binnen de interne organisatie kan versterken.

Komt er een vervolg op de meeloopdag?

Niet zozeer in de vorm van een meeloopdag, maar naar verwachting gaan we elkaar nog tegenkomen in de praktijk. Bijvoorbeeld binnen de grondstoffencorridor rondom het innova58 project en de energiecorridor van de A58.