Vlog meeloopdag: Schitterend om te zien hoe het ergens anders werkt

Door: Paul van Poorten, adviseur Bedrijfsvoering en -ontwikkeling Waterschap Drents Overijsselse Delta

In het kader van de Water Ontmoet Water meeloopdagen liepen Peter Caspers en Marcel Betgen van Hoogheemraadschap Rijnland een dagje met mij mee.

Zij werken beiden al een geruime tijd bij Rijnland en hebben verschillende functies bekleed binnen het werkveld watersysteem.

Marcel en Peter hadden zich afzonderlijk van elkaar aangemeld bij het landelijke Platform WOW met het verzoek een dagje mee te lopen bij ons waterschap Drents Overijsselse Delta. Zij waren erg benieuwd hoe het werken is bij een waterschap in het oosten van ons land. Naast het inhoudelijke aspect van deze meeloopdag keken beiden ook met een schuin oog naar een stukje ‘gevoel’ bij onze organisatie.

De meeloopdag werd een goed gevulde dag met enthousiaste en betrokken medewerkers van WDODelta op het gebied van watersysteem. Het gaf een mooie afspiegeling van ons totale werkveld watersysteem.

In de ochtend bij gemaal Zedemuden een energieke bijeenkomst over het proces rond noodpompen en materieel met Ronnie Scholten, Armando Grotenhuis en Bert Pen. In de middag op het hoofdkantoor de lunchbijeenkomst Watervisie over trends en ontwikkelingen die op onze organisatie afkomen. Waarbij de interesse van Peter en Marcel met name lag bij de ontwikkelingen binnen het programma Watersysteem.

Verder in de middag overleggen met Bertho Bulthuis over de diversiteit in beleidsvelden binnen watersysteem en Wilgert Veldman over zijn werkzaamheden bij Waterschapszorg. 

Al met al een geslaagde dag voor de Rijnlanders bij WDODelta!