In samenwerking moet je energie blijven steken - nieuwsbrief juni

Het kijken over de grenzen van je eigen organisatie: het klinkt als een open deur, maar toch zie ik vaak een neiging om alleen binnen de eigen organisatie actief te zijn. Het blijkt lastig om ons los te maken van ons eigen werk, er ligt ook veel op onze borden.

Terwijl het zo verrijkend is om te zien hoe het bij andere bedrijven en organisaties gaat. Je blik wordt altijd verbreed als je een kijkje in de keuken bij een andere organisatie neemt. Dan zie je dat onderwerpen die bij jou spelen vaak ook bij andere organisaties spelen, maar vaak net wat anders worden aangepakt. Daar kan je van veel leren. Daarom vind ik Platform WOW zo waardevol. Wij verbinden al jaren weg- en waterbeheerders met elkaar en vanaf dit jaar nemen wij met het bestuur van Platform WOW ook een stap in deze verbinding.

Eén bestuur voor Platform WOW

Ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen interessant is, maar ik wil het toch noemen. Na een decennium gescheiden besturen te hebben gehad, een Weg-bestuur en een Water-bestuur, gaan we als één bestuur verder. Dat betekent dat wij de bestaande structuur loslaten en de handen ineenslaan. Weg en water kijken voortaan bij elkaar in de keuken en gaan ervaren dat ook onze problemen, ook al lijken ze specifiek voor weg of water, vaak overeenkomen. Een nieuwe dimensie in samenwerken en ik ben trots dat ik dit jaar als eerste het ‘roulerende’ voorzitterschap op mij mag nemen. De kern van het platform blijft hetzelfde: professionals in de gelegenheid brengen om elkaar op interessegebieden te blijven ontmoeten. Wat mij betreft een succesformule die we in stand moeten houden.

Mensenwerk

Ik draai al heel wat jaren mee in samenwerkingsverbanden. Elke dag zie en ervaar ik dat samenwerken tot beter resultaat leidt. Maar ook dat samenwerking niet altijd gemakkelijk is. Bijvoorbeeld in de afvalwaterketen zie je dat drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschappen dankzij een goede samenwerking een flinke kostenbesparing realiseren. Wat ik daarbij belangrijk vind, is dat we ons realiseren dat als iets werkt, het niet vanzelfsprekend is dat het prima blijft functioneren. Net als in een relatie moet je er energie in blijven steken. Dan komt het goed, maar we moeten er niet vanuit gaan dat het ook goed blijft. Hoe beter je elkaar kent, hoe soepeler de samenwerking verloopt. Blijf oog voor elkaar hebben.

Kom in september naar de Week van de WOW-factor

De Week van de WOW factor in september is een uitstekende gelegenheid om dit te doen. Er zijn dit jaar weer 40 organisaties die meeloopplekken aanbieden tijdens de Meeloopdagen. En de landelijke WOW-dag bevat een mooi programma met thema’s waarop we het verschil kunnen maken als we goed samenwerken. Denk aan klimaat, circulariteit, smart mobility, smart shipping, assetmanagement, databeheer en nog veel meer. Ik roep jullie allemaal op om mee te komen doen! Investeer deze tijd in jezelf en in je collega’s, zo zorgen we samen voor ijzersterke relaties en het beste resultaat.

Albert Vermue – directeur Unie van Waterschappen en voorzitter Platform WOW