Vooruitkijken

Chris de Vries, nu nog Directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland / voorzitter WOW Noord-Holland, schreef deze column als voorwoord voor de nieuwsbrief van maart 2019.

Op 1 april aanstaande start ik als directeur van de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). Dat betekent onvermijdelijk dat ik in het bestuur van Platform WOW zal plaatsmaken voor een opvolger. Zoals goed gebruik bij WOW rouleren de bestuursleden in het schrijven van het voorwoord in de nieuwsbrief. Een mooie gelegenheid om terug te blikken, maar ook vooruit.

Mijn terugblik

Toen we meer dan 10 jaar geleden startten met WOW was er nog weinig ‘samen’ met de wegbeheerders. Toen ik zelf de leiding mocht krijgen over het beheer van de weginfrastructuur van de provincie Noord-Holland kwam de uitnodiging om mee te doen als geroepen. Het is een prachtig vehicel als je je netwerk op dit werkterrein moet/wilt opbouwen, er ontstaat een collegialiteit waar ik tot aan de dag van vandaag veel aan heb. Samen optrekken om echt iets te bereiken. Voor mij ging het 10 jaar geleden vooral om het beheer ‘op de kaart’ te zetten, te professionaliseren, te moderniseren en gereed te maken voor de grote opgaven waar we voor stonden. Mooie onderwerpen als constructieve veiligheid, risicomanagement, veilige brugbediening, ontwikkeling assetmanagement en certificering en dergelijke stonden op de agenda. Ik denk dat we daar als weg- en waterbeheerders met elkaar een stuk in zijn gegroeid. Mede dankzij WOW!

Vooruitkijken

Als ik vooruitkijk dan liggen de onderwerpen van nu en de toekomst voor het oprapen. Zonder volledig te willen zijn, noem ik de enorme vervangingsopgave, het absorptievermogen van de markt, de krappe arbeidsmarkt, de kansen die de verdergaande mogelijkheden op het gebied van data en informatie gaan bieden (zoals sensoring en BIM) en last but not least ‘smart mobility’ en de relatie met wegbeheer.

Beheer en smart mobility

Wanneer je ‘beheer’ en ‘smart mobility’ zo naast elkaar ziet, dan is er een grote samenhang en verwevenheid. Aan de ene kant de verantwoordelijk wegbeheerder en verkeersmanager die met het instrumentarium van vandaag iedere dag weer bezig is met het in goede banen leiden van het verkeer en vervoer. Aan de andere kant ontwikkelingen die gaande zijn in relatie tot mobiliteit en verkeer en veel kansen bieden. Het gaat dan om connected, coöperatief en autonoom rijden en emissieloze voertuigen en de wegkantsystemen die dat weer gaan vergen. Dat is ook gespreksonderwerp in het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB). Ik kan mij voorstellen dat de samenwerking daarmee ook verder wordt aangehaald.

Data en informatie

‘Data en informatie’ biedt de beheerder nieuwe mogelijkheden om zijn werk beter en efficiënter te doen. Zo stond en staat sensoring op de agenda van WOW. Ook daar zie ik veel mogelijkheden om in gezamenlijkheid waarde, nut en noodzaak verder te ontdekken, te ontwikkelen en te gaan gebruiken. Ik weet dat “mijn” NDW de data die we uit voertuigen kunnen halen aan het analyseren is op bruikbaarheid voor de wegbeheertaak.

Als je het zo bekijkt, liggen de werelden van het ‘beheer’ en NDW dichterbij elkaar dan op het eerste gezicht. Daarom is mijn afscheid betrekkelijk. Ik hoop jullie in ander verband weer te ontmoeten.

Chris de Vries

Chris de Vries