Aan het werk met de Human Factors toetsmethodiek veiligheid beweegbare objecten

Op basis van onderzoek concludeerde de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) dat het ongeval bij de Den Uylbrug in 2016 niet beschouwd mag worden als een uitzonderlijke situatie met veiligheidsrisico’s bij bediening van kunstwerken. Volgens de Raad zijn veiligheidsrisico’s een resultaat van de samenhang en interactie tussen mens, techniek en omgeving. Platform WOW ontwikkelde samen met Intergo een Human Factors toetsmethodiek (+ bijlage) voor beweegbare objecten waarin de Human Factors Weg, Human Factors Vaarweg en Human Factors Bedientaak samen komen.

Analyseren veiligheid beweegbare objecten op HF-aspecten

De toetsmethodiek biedt beheerders een handreiking om de veiligheid van beweegbare objecten te analyseren op Human Factors aspecten. De methodiek hanteert een integrale aanpak, die Human Factors aspecten beoordeelt vanuit het perspectief van de bediening, het wegverkeer en het vaarwegverkeer. Ten grondslag aan de toets liggen de menselijke waarneming, het vermogen om de situatie te begrijpen en ernaar te kunnen handelen, de verwachtingen die mensen hebben en de bereidheid om bepaald gedrag te vertonen. Een gebrekkig ontwerp van het object of inrichting van de (bedien)omgeving kunnen leiden tot veiligheidsrisico’s.

Bijvoorbeeld

Waar kan je aan denken? Beperkte camerabeelden leiden tot een beperkte waarneming door de bedienaar, onduidelijke verkeersborden maken de situatie onbegrijpelijk voor de weggebruiker en late zichtbaarheid van het object geeft de schipper weinig tijd om bijtijds te reageren. Daarbij biedt de toets aandachtspunten die deze Human Factors aspecten beïnvloeden en mogelijk kunnen worden verbeterd. Deze liggen op het gebied van omgeving, techniek en organisatie.

In de praktijk

De toetsmethodiek is samen met leden van Platform WOW opgesteld, maar nog niet toegepast. In de volgende stap wordt de methodiek gevalideerd in de praktijk. Op dit moment is er overleg met beheerders over objecten die in aanmerking komen om aan de validatie deel te nemen.

Meer weten over de toetsmethodiek?

Kijk dan naar het Platform WOW webinar Human Factors en veilig bedienen van bruggen en sluizen door Jouke Rypkema van Intergo op 25 maart.