WOW-prijs 2013: Hoe gaat het nu met de Baggertubes?

Elke twee jaar reiken we de WOW-prijs voor Beste Samenwerking uit. Op donderdag 19 september 2019 is het weer zover en je kunt je nu al inschrijven voor de WOW-prijs. In 2013 is de prijs gewonnen door het project de Baggertubes. Hoe zou het nu met de winnaars gaan? Dineke Mulderij van de provincie Noord-Holland beantwoordt wat vragen:

Hoe gaat het met de Baggertubes?

Kan je nog even kort schetsen met welk project jullie je ingeschreven hebben voor de WOW-prijs?
Natuurmonument Oosteinderpoel ligt pal naast de drukbevaren Ringvaart. Scheepsgolven vormen een directe bedreiging voor het kwetsbare broekbos. Om de oevers te beschermen zijn baggertubes aangelegd, buizen gevuld met bagger uit de Ringvaart zelf. Bekende methode, innovatief is dat de tubes pal langs druk vaarwater zijn toegepast. De Provincie Noord-Holland bereidde samen met hoogheemraadschap Rijnland het baggeren van de Ringvaart voor, terwijl Landschap Noord-Holland eigenaar is van de Oosteinderpoel. Door de bagger uit de vaart in de tubes te brengen, bespaarde het baggerproject transport- en opslagkosten van zo’n 500 vrachtwagens aan bagger. Door op deze manier werk-met-werk te maken is het gelukt het aanleggen en onderhouden van de geotubes te financieren. Bovendien is het een duurzame oplossing: de tubes gaan onder water lang mee en de bagger wordt nuttig toegepast. Tegelijk wordt een drassige natuurvriendelijke oever gecreëerd, met brede rietkragen. In het project werd samengewerkt door Provincie Noord-Holland, hoogheemraadschap Rijnland, Landschap Noord-Holland en Gemeente Aalsmeer.

Dit is het filmpje dat van het project gemaakt is voor de prijs:

Wat zijn nu de resultaten van het project? Zijn de baggertubes (nog steeds) een succes?
De baggertubes vervullen hun functie als oeverbescherming. Wel is enige tijd na aanleg nog extra stortsteen aangebracht omdat de baggertubes toch iets meer zetting hadden vertoond dan van te voren aangenomen, waardoor open plekken ontstonden. Ook ganzenvraat was in de eerste jaren na aanleg een probleem, omdat dit het aanslaan van het riet bemoeilijkte. Daarentegen valt de aanwas van bagger in de luwe plekken weer mee. De komende jaren zal daarom moeten blijken of het beoogde onderhoudsbudget afdoende is voor de eerste 10-15 jaar onderhoud, zoals aangenomen.

Is de samenwerking doorgegaan tussen de partijen?
Deze specifieke samenwerking niet, wel werken we nog steeds samen met alle betrokken partijen uit de samenwerking in andere projecten en hebben we ook in andere samenwerkingsverbanden vergelijkbare projecten opgepakt.

Heeft het project Baggertubes geleid tot andere samenwerkingsprojecten van de partners?
Het project heeft geleid tot meerdere samenwerkingsprojecten die te maken hebben met innovaties met bagger in combinatie met natuurfuncties met allerlei andere partners. Bijvoorbeeld het Proefproject Legakkerherstel

Zijn de baggertubes zelf ook nog op andere plekken gerealiseerd? Bij jullie of wellicht op heel andere plekken in Nederland of daarbuiten?
Ja. Onder andere door Natuurmonumenten bij het project Baggeren Eilanden de Putten, waarbij van zoute bagger eilanden zijn gecreëerd die moeten dienen als broedplaats voor de grote Stern. We worden nog regelmatig benaderd door voornamelijk waterschappen in heel Nederland die bezig zijn met de combinatie van natuurontwikkeling en baggerproblematiek.

Er is een Handboek Baggerspecie in geotextiele tubes opgesteld door SBRCURnet o.a. op basis van de ervaringen in dit project. Deze is ook vertaald naar het Engels zodat iedereen gebruik kan maken van de opgedane kennis.

Hoe hebben jullie het meedoen aan de WOW-prijs ervaren?

Denk je nog weleens terug aan het winnen van de prijs?
Zeker. Het was een mooie bezegeling van het harde werk aan de voorkant om het project in samenwerking tot uitvoering te brengen. Het is namelijk wel een stuk leuker om op deze manier een mooi resultaat neer te zetten, maar niet altijd makkelijker.

Wat hebben jullie met het geldbedrag gedaan dat jullie hebben gewonnen?
We hebben het geld gebruikt voor communicatie over het project: een filmpje voor RTV-NH en mooie informatiepanelen in het gebied zodat de mensen die in het gebied recreëren ook weten dat het om een bijzondere oever gaat (de oever ziet er nu namelijk uit als een ‘normale’ rietoever).

Wat heeft het winnen van de prijs jullie nog meer opgeleverd (naast eeuwige roem natuurlijk)?
Draagvlak binnen de organisatie om op deze manier projecten aan te pakken. Het is nu veel normaler geworden om in dit soort samenwerkingstrajecten projecten op te pakken waar meerdere doelen voor verschillende partijen bij elkaar komen. We beperken het nu niet meer alleen tot overheden, ook private partijen doen mee, zoals in de Oostelijke Vechtplassen.

Voor de teams die nu willen meedoen

Wat was de belangrijkste motivatie om je in te schrijven voor de WOW-prijs?
Ik vond het een leuk gebaar naar het team waarmee we het project hebben voorbereid en uitgevoerd. Het was de kroon op ons werk om met dit project, waar we erg trots op waren, een prijs te winnen.

En heb je gekregen wat je vooraf had verwacht?
Ja. En meer. Ik heb ons eens gekscherend een excursie-bureau genoemd, zoveel belangstelling leverde het op.

Was het veel werk om mee toe doen? En hoe hebben jullie het binnen het team aangepakt?
Nee. Ik heb een eerste aanzet gedaan en dat door de rest laten aanvullen, vervolgens was het ook leuk om met een aantal mensen naar de WOW-dag te gaan toen we hoorden dat we genomineerd waren. Het was een spannende dag en ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat we zouden winnen, dus dat was een hele leuke verrassing!

Heb je nog tips voor mensen die dit jaar willen meedoen?
Doen! Draag je trots uit in je inschrijving.