Waan van de dag

Deze column is geschreven door Eric van Duijn, Teammanager afdeling Leefomgeving Gemeente Amersfoort, College van Toezicht Hogeschool Utrecht en voorzitter WOW Utrecht.

Niet iedereen zal het weten, maar binnen Platform WOW werken we met vijf regio’s. En elke regio heeft zijn eigen bestuur. Zo ben ik voorzitter van de WOW Utrecht. In de regio Utrecht richten we ons op de thema’s die Platform WOW kent, maar dan met een ‘Utrechts accent’. Het kenmerk van onze focusthema’s Duurzaamheid, Assetmanagement/Circulair, Data en Smart Mobility is dat er nog een zekere onbekendheid en onzekerheid is. Die onbekendheid treden we als beheerders gezamenlijk tegemoet, we bundelen onze krachten en pakken deze thema’s samen aan. Juist in de gezamenlijkheid hebben we heel veel kennis. Iedere beheerorganisatie stelt eigen prioriteiten en legt eigen accenten. Dit levert verschillen op. De kunst is om te leren van de koplopers van onderwerpen waar je nog niet zo ver mee bent en je kunt andere helpen op thema’s waarin je eigen organisatie wel de voorhoede vormt.

Van ruimte bieden naar een nieuwe basis

Als opdrachtgever hebben we een belangrijke rol. Wij kunnen de markt ruimte bieden om te experimenteren en de markt uit te dagen. Op die manier geven we ruimte voor innovatie en verduurzaming. Tegelijkertijd willen de resultaten hiervan bestendigen en doorontwikkelen naar een nieuwe basis. Zo kunnen we samen de ondergrens van bijvoorbeeld duurzaamheid omhoogtrekken. Bij onze aanbesteding van het groenbeheer in Amersfoort hebben we gezien dat vrijwel alle inschrijvers laten zien dat er ten aanzien van circulariteit en CO¬2¬¬¬-reductie veel mogelijk is. We hebben nu ruimte geboden, maar weten dat we dit bij de volgende aanbesteding als eis op kunnen nemen. Zo worden marktpartijen beloond voor hun prestaties op dit gebied en bied je ook een prikkel voor partijen die nog niet zo ver zijn. We moeten niet onderschatten hoe belangrijk onze rol in de keten is om het praktisch vormgeven van het duurzaam en circulair maken van investeringen. We hebben zo’n volume aan werk, wij kunnen het verschil maken. Mooi als we samen ook de verantwoordelijkheid nemen in het vertalen van ruimte bieden naar een nieuwe basis

WOW-prijs

Als ik het toch over experimenteren heb, denk ik gelijk aan pilots en innovatie. Dan wil ik mooi deze gelegenheid gebruiken om alle samenwerkende beheerders op te roepen hun ideeën voor het voetlicht te brengen. Er zit heel veel beweging in ons vakgebied. En tegelijkertijd is het de neiging dat veel beheerders wat ze doen ‘vanzelfsprekend’ is. Vaak genoeg is dat niet zo, er worden echt bijzondere dingen gedaan. Gooi de schroom van je af en kijk naar welk succes in samenwerking jij met ons wilt delen. De vorige keer won Rainproof, mij staat nog bij hoe zij met name door een hele brede aanpak met hoveniers, tuincentra en verzekeraars op zoek zijn gegaan naar de gezamenlijkheid om Amsterdam bestand te maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Laat zien wat jullie gezamenlijk als overheden en marktpartijen oppakken en geef je dus op voor de WOW-prijs.

Circulair ontwerpen

In de gemeente Amersfoort is Circulair ontwerpen een belangrijk onderwerp. Bij duurzaamheid ligt de focus vaak op het verminderen van CO2 uitstoot. Maar het kan efficiënter zijn om de winst eerder te behalen, namelijk bij het ontwerp. Of nog eerder bij het goed en open kijken naar het probleem. Als een brug vervangen moet worden, is vaak de eerste reactie om een nieuwe brug neer te leggen, en deze zo duurzaam mogelijk vorm te geven. Maar kijk je naar het doel, het realiseren van een verbinding tussen twee oevers, dan is het wellicht beter om een duiker aan te leggen en geen brug. Circulair ontwerpen is wat mij betreft een voorloper voor het uitwerken van de meest duurzame oplossing, daar valt de echte winst te halen. En als je nog behoefte hebt aan inspiratie op het gebied van circulariteit, kijk dan vooral naar ons eerstvolgende webinar.

Waan van de dag

Wie kent het niet, er zijn altijd urgente zaken die belangrijker lijken dan regionaal overleg of kennisuitwisseling met vakgenoten. Maar juist dat overleg is ontzettend belangrijk. Op de lange termijn is het juist efficiënter tijd vrij te maken voor regionaal afstemmen. Ik krijg energie van het oppakken van de opgaven die op mijn bord liggen in breder verband. Ik zie dat ik niet de enige ben die worstelt met betrekking tot bepaalde onderwerpen. In regionale overleggen vind ik sparringpartners, wissel ik informatie uit, doe ik ideeën en inspiratie op.

Eric van Duijn

Heb lef en laat je dus niet meeslepen door die waan van de dag en kies bewust voor samen kennis uitwisselen.

Lees meer over de regio's