Investeer in elkaar en in de relatie op momenten dat er geen spanning is

Deze column is geschreven door Jaap Slootmaker, plaatsvervangende directeur-generaal Rijkswaterstaat/ voorzitter Platform WOW Water.

Rijkswaterstaat is voor mij, ook na inmiddels ruim 14 jaar, een geweldige organisatie om voor te werken. Een uitvoeringsorganisatie, midden in de maatschappij die elke dag weer bijdraagt aan het leven en werken in Nederland maar tegelijk werkt aan de toekomst daarvan. Van afhandeling van incidenten op de weg tot het borgen van de waterveiligheid in de toekomst. Die breedte en die impact is waar ik heel graag aan bijdraag, nu vanuit mijn relatief nieuwe functie als plaatsvervangend directeur-generaal. Naast mijn werk haal ik veel energie en plezier uit mijn gezin met twee opgroeiende pubers (13 en 14 jaar oud) en probeer ik twee keer in de week te sporten.

Werken aan een veilig, leefbaar, duurzaam en bereikbaar Nederland doen we samen met anderen: het rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Alleen door goed samen te werken, bereiken we het beste resultaat voor onze gebruikers.

Inspireren en verrijken

Ik ben natuurlijk nog maar relatief kort WOW-voorzitter, maar ik zie nu al de waarde van het platform in. Binnen het platform inspireren en verrijken we elkaar. Dat moeten we op waarde schatten en koesteren. Mijn eerste WOW-vergadering was op jongeren gericht. Zo stelde het jongerenbestuur WOW-Next zich voor en ondertekenden we een convenant met Stichting Technasium om praktijk en opleiding nog meer aan elkaar te verbinden. Mijn jongste zoon zit op een Technasium in Den Haag dus ik ga hier thuis ook de effecten van zien. Dat vind ik ontzettend leuk. Ik geloof in de toekomst van de jeugd en techniek. We hebben de komende jaren een enorme opgave met het binnenkrijgen van goed (technisch geschoolde) mensen, daar moeten we in investeren en dat begint bij de jeugd.

Uitdagingen voor de toekomst

En dan de uitdagingen voor de toekomst. Die zijn er in voldoende mate. De verwevenheid van functies op onze netwerken nemen alleen maar toe. De samenleving mag van ons verwachten dat we als gemeente, provincie, waterschap, uitvoeringsorganisatie over de grenzen heen samenwerken. Dat moeten we doen met begrip en respect voor elkaars belang. Om goed samen te werken, moet je elkaar kennen. Dat maakt het gemakkelijker. En het investeren in de samenwerking moeten we doen op momenten dat er geen spanning is. Mijn oproep is dan ook: ken elkaar, heb respect voor elkaars belang, ben geïnteresseerd in een ander. Dat zijn de belangrijke voorwaarden voor samenwerking. Natuurlijk kan er niet altijd tot een oplossing/antwoord gekomen worden die recht doet aan de verschillende belangen. Leg de spanning dan op tafel.

Investeer in de relatie

De veranderingen volgen elkaar steeds sneller op, we hebben hierbij uitdagingen die we niet alleen kunnen oplossen. Het is hierbij noodzakelijk om samen te werken. Ik zie voor WOW uitdagingen op verschillende thema’s. Bijvoorbeeld: smart mobility, circulaire economie en duurzaamheid. Eind september was de week van de WOW-factor. Tijdens het Netwerkdiner zag je de pitches van de Young Professional Challenge voorbij komen, kregen we letterlijk food for thought door de presentatie van Frederike Praasterink, lecture Future Food Systems over voedselverspilling en Tom Kniesmeijer liet ons filosoferen over zaken als ‘het ik in het wij en het wij in het ik’. Als je nog wil terugkijken naar de Week van de WOW-factor dan kan ik je de vlogs van Bart Hansma van harte aanbevelen. En tijdens het netwerkdiner zag ik hoe goed we elkaar kennen, hoe goed de onderlinge sfeer was en de verwevenheid tussen de bestuurslagen. Een mooi voorbeeld van investeren in de relatie en samenwerking zonder dat er spanning is.

Human Factor Toets bedientaak

Ik wil ook graag iedereen wijzen op Human Factor Toets bedientaak. Een mooi voorbeeld van een product dat voortkomt uit een samenwerking binnen Platform WOW. Iedere beheerder kan deze toets gebruiken bij het analyseren van de bedienprocessen van beweegbare kunstwerken (bruggen en sluizen) in relatie tot human factors. Een aanrader!