Samenwerken in crisistijd

Droogte: samenwerken in crisistijd

Ik had net een regionaal droogteoverleg en ik weet niet of ik het mij verbeeld, maar alles gaat steeds minder geforceerd dan vroeger. We delen meer kennis met elkaar als waterbeheerders. Was deze droogte twintig jaar geleden geweest dan was er veel meer paniek geweest. Die interactie die er tussen waterbeheerders is, levert dus echt veel op: kennis, begrip en daardoor rust.

Via de app

Dat kennisdelen gaat op allerlei manieren. Zo hebben we overleg via de telefoon, vergaderingen, maar ook via Whatsapp. Rijkswaterstaat heeft een groepsapp ingesteld voor directeuren en een voor beheerders. Hapert het ergens? Dan schalen we gelijk op. Voorheen werden in crisistijd bepaalde beperkingen geforceerd. Beperkingen waar wij niet direct het nut van inzagen, maar dat was dan zo afgesproken. Nu staan we veel meer met elkaar in verbinding en volgen we de stappen waarom bepaalde beperkingen ingesteld worden en begrijpen dat.

Watervraag en functie

We hebben als waterbeheerders gezamenlijk een tool gemaakt in Excel. Daarin staan bestanden die de watervraag koppelen aan het functiegebruik in elk gebied per waterschap. Een waterschap waar veel gras is, heeft bijvoorbeeld minder water nodig dan een waterschap met veel akkerbouw. Door dit in kaart te hebben, begrijpen we dat het ene waterschap meer water nodig heeft dan het andere. Daardoor gaat de samenwerking veel soepeler.

IJsselmeer

Wat nu heel actueel is dat het zoutgehalte in het IJsselmeer oploopt. Dit had ik niet verwacht. Door verzilting is het IJsselmeer zo zout geworden dat er maatregelen genomen zijn om het zoutgehalte terug te dringen. Dit moet, omdat het IJsselmeer gebruikt wordt in de drinkwatervoorziening. Op dit moment kan PWN, drinkwaterbedrijf, geen drinkwater innemen. In overleg met PWN kijken we hoe we hen kunnen helpen door het nemen van verschillende maatregelen om de verzilting tegen te gaan. We kijken samen met Rijkswaterstaat en andere partijen hoe we PWN kunnen helpen. Ook dat vind ik zoveel soepeler gaan dan in het verleden.

Platform WOW

Ja, dan kom ik toch terug bij Platform WOW, want in mijn ogen heeft het platform bijgedragen in het elkaar sneller en beter begrijpen dan voorheen. Ik heb door het platform veel mensen leren kennen bij verschillende organisaties en op verschillende posities. Dat maakt dat ik heel gemakkelijk de telefoon oppak en vraag hoe iets zit. We waren altijd erg op onszelf gericht en dat moet je doorbreken. Alle samenwerking wat samenwerking bevordert, helpt: een LCW (Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling) droogteoverleg, een groepsapp en Platform WOW natuurlijk!

Zomerschool Prins Hendrikdijk 25 september

Afgelopen woensdag was ik er nog: op de prins Hendrikzanddijk op Texel. Ik verklap niet te veel, maar kom vooral naar deze zomerschool. Een leuk weetje is dat de projectmanager van de Belgische aannemer zijn hele gezin voor een jaar verhuisd heeft naar Texel. Zijn kinderen gaan er naar school. Het is echt een spectaculair project. We maken Texel groter (qua natuur en recreatiemogelijkheden) en veiliger.

Meeloopdagen

In de week van de WOW-factor loop ik mee met Chris de Vries, directeur bij provincie Noord-Holland, daar kijk ik naar uit. Zo’n meeloopdag helpt om beter te begrijpen hoe bepaalde zaken lopen. Van die ‘Aha-momenten’ dat je denkt ‘zo gaat dat bij jullie’, ‘dat vinden jullie belangrijk’ en dat helpt echt.

Joost de Ruig

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier